Nieuws
Nieuwe opzet Avalex

Bij afvalbedrijf Avalex verdwijnen het dagelijks- en het algemeen bestuur. In plaats daarvan komt er één nieuw bestuur. Dat blijkt uit een brief van wethouder Floor Kist aan de gemeenteraad. Het is het begin van een nieuwe bestuurlijke opzet voor Avalex. Hoe het nieuwe bestuur wordt samengesteld, meldt Kist niet.

Avalex is nu in handen van zes gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes wethouders. Het algemeen bestuur uit wethouders en gemeenteraadsleden. De gemeenten zijn nu tegelijk eigenaar  van het bedrijf en opdrachtgever aan de directie van Avalex.

In de nieuwe opzet wordt Avalex een zogenoemde ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ (BVO). De gemeenten worden ‘bestuurlijk opdrachtgever’. Elke gemeente sluit daartoe jaarlijks met Avalex een dienstverleningsovereenkomst inzake de door Avalex te leveren diensten en de prijs die daarvoor betaald moet worden.

De directie van Avalex wordt opdrachtnemer. De gemeenteraden van de zes gemeenten houden hun rol bij het bepalen van het lokale afvalbeleid en het toezicht op de uitvoering ervan.

De nu aangekondigde veranderingen vormen aanpassingen op de zogenoemde Gemeenschappelijke regeling (GR): de basis van Avalex. Besluiten zouden eind januari 2018 moeten vallen.

Een veel ingrijpender herstructurering van Avalex hebben de zes gemeenten uitgesteld tot eind 2018. Op grond van nader onderzoek moet dan beslist worden wat te doen met het afvalbedrijf: omvormen tot een n.v. of b.v.; er meer gemeenten bij betrekken; aansluiten bij een ander afvalbedrijf; overdragen aan een marktpartij.

De zes wilden die beslissingen nu niet nemen, mede gezien de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Wel is besloten dat er unaniem over de begrotingen 2018 en 2019 van Avalex besloten moet worden. Dat is opvallend want Delft ligt sinds eind 2016 dwars. Die gemeente stemde toen tegen en vroeg de provincie Zuid-Holland als toezichthouder in te grijpen bij Avalex. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter