Nieuws
Vlietbruggen blijven bottleneck voor verkeer

Een door de gemeente ingehuurd adviesbureau heeft afgelopen maand met camera’s in Leidschendam-Centrum de verkeerssituatie in en rond Damcentrum in beeld gebracht. De eerste resultaten hiervan leveren inzichten op over de verkeersknelpunten en over de impact van de Sluisbrug en de Wijkerbrug. Daarnaast is de begeleidingsgroep dieper ingegaan op het ontwerpen van Damplein en omgeving en de Wijkerlaan. Hierbij heeft het adviesbureau eerst de analyse besproken, waarna men advies uit kon brengen. Dit leverde diverse suggesties op voor verbeteringen rond Damplein en Wijkerlaan.

Uit de camerabeelden bleek dat het openen van een brug veel impact heeft. De wachtrij loopt vaak tot ver in omliggende straten op. De wachtrij wordt namelijk niet volledig opgelost voordat de brug opnieuw opengaat. De Sluisbrug moet vaak twee keer achter elkaar open. Bij de Sluisbrug en Wijkerbrug duurt het oplossen van de wachtrij tien tot vijftien minuten. Voor de Westvlietweg worden opnieuw camera’s geplaatst omdat de Westvlietweg tijdens de camera analyse gedeeltelijk afgesloten was.

Dinsdag worden tijdens een bijeenkomst van de begeleidingsgroep de diverse suggesties voor verbeteringen rond Damplein en Wijkerlaan besproken. Daarna volgen nog enkele bijeenkomsten in november en december. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de begeleidingsgroep een advies opstellen aan B&W. Dit advies wordt januari 2018 verwacht. Het is dan aan een na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 te vormen nieuw college van B&W om een en ander uit te gaan voeren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter