De gemeente houdt komend jaar geen 0,5 miljoen euro over, maar heeft een tekort van 4,7 tot 5,8 miljoen euro. Dat stelt Leo Verhoef, registeraccountant, die op verzoek van Vlietnieuws.nl de gemeentelijke begroting beoordeelde. Vanavond spreekt de gemeenteraad over de financiën van Leidschendam-Voorburg.

Verhoef (70) was werkzaam bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte). Hij is specialist in het beoordelen van de gemeentelijke en provinciale financiën. Hij is tevens als interimmanager actief geweest bij overheids- en gezondheidszorgorganisaties en andere non-profitorganisaties.

In de begroting 2018 geeft de gemeente in eerste instantie aan dat men op ‘nul’ uitkomt: inkomsten en uitgaven zijn in balans. Elders melden B&W echter dat men 467.000 euro over houdt. Uit een opgave van het ‘totaal voor resultaatbestemming’ blijkt echter een tekort van 4,669 miljoen euro. Het ‘totaal voor resultaatbestemming’ is volgens Verhoef ‘het werkelijke saldo van de baten en lasten’.

Het nadelig saldo zou exact moeten overeenkomen met de toe- of afname van de totale omvang van de reserves (het eigen vermogen). Dat blijkt echter niet zo te zijn. Uit de begroting valt op te maken dat het eigen vermogen in 2018 daalt met 5,836 miljoen euro.

Verhoef: ,,Er is stellig geen sprake van een begrotingssaldo van € 0, laat staan een voordelig saldo van € 467.000.’’ De accountant stuitte nog op een opvallend feit. Over 2017 is er een nadelig saldo van 9,7 tot 9,95 miljoen euro. ,,Kortom, een inconsistent zooitje van cijfers’’, aldus Verhoef.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter