Nieuws
Twijfels bij B&W over actie tegen windmolen

B&W hebben twijfels bij een unaniem door de hele gemeenteraad uitgesproken wens actie te ondernemen tegen de windmolen aan de Westvlietweg/A4. Dat bleek gisteravond in de gemeenteraad. Onlangs werd duidelijk dat de windmolen, die er sinds eind 2016 staat, nog een vergunning nodig heeft van Rijkswaterstaat. Desondanks draait de molen gewoon door.

GBLV-gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga diende een motie in waarin B&W worden gevraagd om uit te zoeken of de omgevingsvergunning voor de molen wel had mogen worden verleend, zonder de vergunning van Rijkswaterstaat.

B&W moeten nagaan wat het ontbreken van de Rijkswaterstaat-vergunning betekent voor de doorlopen procedures bij de gemeente Den Haag (de molen staat op Haags grondgebied), de ingediende beroepen bij de Raad van State en het nu draaien van de windturbine zonder vergunning.

Als gemeente moet bezwaar gemaakt worden tegen de afgifte van een vergunning door Rijkswaterstaat. De gemeente moet inwoners helpen om ook bezwaar te maken. Bij het indienen van het bezwaar moet de gemeente een schorsende werking vragen zodat,  zolang er geen vergunning is verleend,  de molen niet meer mag draaien.

Verantwoordelijk wethouder Lia de Ridder (D66) zei dat zij schriftelijk wilde gaan reageren op de motie. Klazenga reageerde geprikkeld: ,,U moet iets doen. Actie ondernemen. Daar gaat het om.’’ Burgemeester Klaas Tigelaar sprak over ,,mogelijkheden en onmogelijkheden, ook in juridische zin’’, in zijn verdediging van De Ridder. ,,U hoort dus over de uitvoering van de motie. Er ligt een klus op het bord van B&W.’’

Klazenga: ,,Wij willen de pijn van de molen voor de inwoners waar mogelijk verzachten. Het is uniek dat alle partijen er achter staan. Dit is een heel krachtig signaal.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter