De gemeente boekt een groter verlies op woningbouw in de Duivenvoordecorridor (DVC) dan tot nu toe berekend. Het verlies wordt nu geschat op 5,6 miljoen euro; 1,5 miljoen euro meer dan begin dit jaar werd voorspeld. Om dit mogelijke verlies af te dekken moet 6,2 miljoen euro gereserveerd worden. Ook dat is meer dan eerder gedacht: + 1,1 miljoen euro.

Dat hebben B&W de gemeenteraad laten weten in een herziening van de zogenoemde grondexploitatie DVC. De tegenvaller bij het tekort wordt toegeschreven aan meer investeringen in groen rond de te bouwen woningen.

Naast het verlies loopt de gemeente ook nog een financieel risico bij het project  van 4,5 miljoen euro. Dat is 1,1 miljoen euro minder dan eerder voorzien. Dat komt met name door het verdwijnen van Life&Garden en het daarmee verkrijgen van de grond door de gemeente. Ter plaatse komt de ontsluitingsweg naar de woningen in DVC.

Het stijgende tekort is opvallend. Eind 2014 viel het college van B&W omdat er een tekort op DVC van 18,8 miljoen euro bekend was geworden. De VVD werd door GBLV en D66 verantwoordelijk gehouden omdat het steeds liberale wethouders waren geweest die het project bestierden.

Sindsdien zijn de DVC-plannen diverse keren aangepast. Bovendien werd steeds gemeld dat het tekort daalde, ook al door aantrekkende grond- en huizenprijzen, toe te schrijven aan een economische opleving.

De nu gepresenteerde cijfers zijn de laatsten van de huidige coalitie (GBLV, D66, PvdA en GroenLinks). In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan aan de opvolgers om de volgende grondexploitatie op te laten stellen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter