Nieuws
Bedrijfsterreinen slecht en onbekend

De vijf bedrijfsterreinen in de gemeente zijn slecht en onbekend. Dat stelt wethouder Lia de Ridder op basis van een inventarisatie. Het gaat om het terrein aan de Populierendreef (Voorburg), aan de Princes Irenelaan (Voorburg), De Star (Leidschendam), Klaverblad (Stompwijk) en Huyssitterweg (Stompwijk). Alles tezamen zitten daar 89 bedrijven die goed zijn voor 827 arbeidsplaatsen.

Volgens De Ridder hebben de terreinen te weinig uitstraling, zijn ze slecht bereikbaar, wordt er weinig gedaan aan duurzaamheid en is het contact tussen ondernemers en gemeente slecht. Toch wil zij de vijf terreinen behouden, met name voor bedrijven met een lokale binding. Wel moeten de terreinen goed ingepast worden in de omgeving.

De Ridder wil per terrein een schouw gaan doen tezamen met ondernemers en andere betrokken partijen. Op grond daarvan moet per terrein een strategie ontwikkeld worden. Het gaat daarbij om een revitalisering gebruik makende van de kwaliteiten van elk terrein. Er zullen wel prioriteiten en accenten aangebracht moeten worden.

De wethouder wil voor alle terreinen investeren in de openbare ruimte. Verder moeten communicatie en dialoog verstevigd worden. Bij de drie terreinen in Leidschendam en Voorburg moet ingezet worden op nieuwe ambachten, de creatieve sector en start-ups. De twee terreinen in Stompwijk moeten vooral lokale ondernemers dienen.

Na overleg met de gemeenteraad wil de wethouder begin 2018 een echt revitaliseringsplan vaststellen. Als dan komt ook een financiële bijdrage van de gemeente aan de orde. De Ridder laat nu al wel weten dat de ondernemers op elk der terreinen zelf ook aan de slag moeten. Bedrijventerrein Overgoo (Leidschendam) is niet in de plannen meegenomen. Daar staan alleen kantoren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter