Nieuws
Plannen Herenstraat uitgekleed

Een grootschalige operatie waarbij een aantal gebouwen in de Herenstraat, eigendom van de gemeente, een andere functie zouden krijgen, gaat niet door. Dat blijkt uit een brief van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad.

Haar voorganger, Frank Rozenberg, had het plan Herenstraat 42-46 grotendeels te verkopen. De gemeenteraad, de fracties van de politieke partijen in de raad en de griffie zouden moeten verhuizen van Herenstraat 72 naar 42. Herenstraat 72 zou bezet moeten gaan worden door Museum Swaensteyn en Artibrak (nu Herenstraat 44). Het pand van het Museum (Herenstraat 101) zou verkocht moeten worden.

B&W hebben nu wel een intentieovereenkomst opgesteld om in zee te gaan met Waaijer projectrealisatie aangaande de panden achter de gevel Herenstraat 42 – 46, tot aan de Raadhuisstraat. Waaijer projectrealisatie wil daar 30 woningen bouwen, een supermarkt voor Hoogvliet realiseren en een ondergrondse parkeergarage voor 120 auto’s waarvan 90 voor passanten.

B&W hebben een ‘positieve grondhouding’ ten opzichte van dit plan. Daarbij houdt de gemeente wel het historische deel van Herenstraat 42 in handen, net als de kantoren achter de moderne gevel naast Herenstraat 42. Hoe dat ingevuld gaat worden wil de gemeente zelf gaan bepalen. Nu worden deze ruimten allemaal verhuurd aan Anna vastgoed. Dat heeft er een bedrijfsverzamelgebouw van gemaakt. De gemeente betaalt echter  175.000 euro per jaar aan beheerskosten.

De intentiebijeenkomst met Waaijer projectrealisatie gaat ervan uit dat  Hoogvliet beheer de supermarkt ter plaatse ook gaat realiseren. Hoogvliet beheer heeft wel als voorwaarde gesteld dat het project voor Hoogvliet winstgevend moet zijn.

Dat B&W de intentieovereenkomst hebben opgesteld motiveert Bremer door erop te wijzen dat de gemeente vastgoed kan afstoten en er tegelijk een impuls voor het Huygenskwartier ontstaat. Waaijer projectrealisatie is gevraagd meteen een plan te maken voor een kwaliteitsverbetering van het hele Huygenskwartier waardoor ook de marktwaarde van de gemeentelijke panden kan stijgen. Volgens Bremer moet  Waaijer hoe dan ook een marktconforme prijs voor Herenstraat 42-46 betalen. Daarbij gaat het volgens waarnemers om minstens 5,5 miljoen euro.

De komende maanden wil de gemeente met omwonenden, ondernemers en anderen gaan overleggen over de plannen. Pas in 2018 zal over een eventuele overeenkomst met Waaijer over koop van Herenstraat 42-46 en realisatie van de plannen, een besluit vallen. Daarbij heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Voor de zomer weigerde Waaijer een intentieovereenkomst met de gemeente te tekenen toen de kans bestond dat er een nieuwe supermarkt in het Huygenskwartier zou komen in het lege winkelpand van The Village. Wethouder Rozenberg probeerde die komst te voorkomen. Een meerderheid in de gemeenteraad was het daar niet mee eens, waarna Rozenberg opstapte.

De gesprekken met Waaijer zijn in de zomer voor Rozenbergs opvolger, Bremer, hervat. Pas recent heeft Waaijer laten weten dat Hoogvliet beheer nog steeds een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de plannen voor Herenstraat 42-46.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter