De start- en landingsplaats voor helikopters in de zuidoost kom van het Prins Clausplein, onder de rook van Voorburg, is illegaal. Dat staat vast omdat de gemeente Den Haag geen beroep heeft aangetekend bij de Raad van State tegen een besluit van de rechter die de planologische besluitvorming over de ‘helihaven’ heeft vernietigd.

Dat stelt de Vereniging Heliniet in een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De Vereniging keert zich daarin tegen het voornemen van de provincie om een luchthavenregeling voor de helihaven af te kondigen. Volgens Heliniet heeft dat gezien de illegaliteit van de start- en landingsplaats geen zin.

De Vereniging wijst er verder op dat gemaakte berekeningen inzake geluidoverlast en veiligheid voor de helihaven onjuist zijn. Er is daarbij van uitgegaan dat de helihaven midden in het betrokken gebied (de Gavi-kavel) zou komen.  Feitelijk is dat echter de zuidwest hoek van dat gebied. Daarvoor vallen fietspaden, wegen en een stroomcentrale binnen de geluid- en veiligheidscontouren.

Het feit dat taxi- en opstelplaatsen niet meegerekend zijn bij de start- en landingsplaats deugt ook niet, aldus de Vereniging. Bovendien is er rekening mee gehouden dat 5 procent van alle vluchten na 19.00 uur plaatsvinden. Dat is eerder voor provinciale staten geblokkeerd.

De  Vereniging hekelt het feit dat een aantal stukken inzake de helihaven niet geopenbaard zijn. Inmiddels is gebleken dat Heliplan – degene die de helihaven runt – maar een heel klein deel van de Gavi-kavel huurt. De Vereniging vraagt zich af wat er gebeurt als anderen stukken grond er naast huren. ‘Hoe zit het dan met de veiligheid? En hoe is die te garanderen?’

De Vereniging noemt daarbij de bouw van een nieuw TNO-laboratorium, de bouw van een woontoren met 19 etages, de bebouwing van naastgelegen kavels en de windmolen die op het CEVA-terrein aan de A4 is verschenen, daar waar de vliegroute van de helikopters is gepland.

Tenslotte wijst de Vereniging erop dat de inspecteur luchtvaart een zaak tegen Heliplan is gestart omdat men op 27 augustus 70  starts- en landingen uitvoerde: veel meer dan het toegestane aantal op één dag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter