Nieuws
Alle woningen energieneutraal

De provincie Zuid Holland wil dat alle bestaande woningen, maar ook alle nieuwbouw, in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Energieneutraal wil zeggen dat de bewoners vrijwel geen energie verbruiken en de energie die toch gebruikt wordt uit hernieuwbare bronnen komt zoals zon en wind. Fossielvrij betekent dat er geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt zoals kolen, olie of gas.

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid geldt overigens niet alleen voor woningen maar ook voor kantoren en tuinbouwkassen. Hoe het nieuwe beleid gerealiseerd moet worden is nog niet duidelijk. Daarover wil  de provincie met de gemeentebesturen gaan praten. Per geval zal voor de beste oplossing gekozen moeten gaan worden om de nu bepaalde doelstelling te halen. Het betreft een gigantische operatie die vele miljarden euro’s gaat kosten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter