Nieuws
Windmolen langs A4 blijft doordraaien

De windmolen langs de A4, op het terrein van CEVA, blijft doordraaien. De gemeente Den Haag kan de molen niet laten stilzetten. De afgegeven omgevingsvergunning is onherroepelijk. Dat heeft de Haagse wethouder Joris Wijsmuller leden van de gemeenteraadscommissie voor de leefomgeving laten weten.

Onlangs werd bekend dat er voor de molen nog een vergunning van Rijkswaterstaat moest komen. De molen draait echter al sinds eind 2016. Volgens Wijsmuller is het aan Rijkswaterstaat om in te grijpen indien men dat nodig vindt. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat echter geen besluit genomen.

De wethouder zei wel ‘verrast’ te zijn dat Rijkswaterstaat nu pas met de vergunningseis is gekomen. Met de vergunning moet gewaarborgd worden dat de A4 en het verkeer op die weg niet in gevaar komen.

De Omgevingsdienst Haaglanden doet, met drie andere instituten, onderzoek naar met name de geluidhinder van de molen voor de bewoners van het Zeeheldenkwartier in Leidschendam-Voorburg. Er zijn 104 klachten bij de dienst in behandeling.

Inmiddels is er een wachtdienst met 24 bewoners van het kwartier ingesteld, wordt er gedurende drie maanden permanent gemeten bij het einde van de Broekweg en vinden er ’s nachts metingen plaats bij bepaalde windsterkten en windrichtingen.

Wijsmuller erkende dat er veel fouten zijn gemaakt in de communicatie over de molen en bij de realisatie van het ding. Hij zei zich aangesproken te voelen daar waar het gaat om de hinder voor omwonenden. De bestuurder zei zijn ‘stinkende best’ te doen die hinder weg te nemen. Extra maatregelen sloot hij daarbij niet uit.

Volgens de wethouder ziet het er nu naar uit dat de molen wettelijke normen inzake geluidhinder niet overschrijdt. Mocht dat uit alle onderzoeken toch blijken het geval te zijn, dan moet die overschrijding teniet worden gedaan. Als dat niet kan ,,ontstaat er een nieuwe situatie’’, aldus Wijsmuller.

Bij het beraad bleek dat de coalitiepartijen VVD en CDA alsmede de oppositiepartijen PVV en Groep de Mos de molen willen stilzetten, verplaatsen of afbreken. Dat is geen meerderheid.

Namens de bewoners van het Zeeheldenkwartier uitte Mireille van der Deijl de woede, frustraties en machteloosheid van de omwonenden. Zij riep de Haagse politiek op hun verantwoordelijkheid te nemen en de molen meteen stil te (laten) zetten om hem vervolgens te verplaatsen, weg uit de stedelijke omgeving.

Volgens Van der Deijl voelen de inwoners zich misbruikt en miskend. En vragen zij zich af wie zij nog wel kunnen vertrouwen nu de molen draait zonder vergunning van Rijkswaterstaat, daar waar alle instanties, tot aan de Koning toe, eerder aangaven dat alle procedures correct waren verlopen.

De leefbaarheid in het Zeeheldenkwartier is in het geding, zo gaf Van der Deijl aan. De inwoners hebben dagelijks heel veel last van de molen. De strijd tegen de molen kost negatieve energie en is vermoeiend. ,,Kijkt u ook eens naar de mens’’, zo vroeg Van der Deijl de Haagse politici. (foto: Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter