Nieuws
Grote twijfels over nieuwe opzet Avalex

De gemeenteraden van de zes gemeenten die eigenaar zijn van afvalbedrijf Avalex hebben grote twijfels over een nieuwe bestuurlijke opzet van het bedrijf. Zij vrezen hun invloed op het reilen en zeilen van de onderneming kwijt te raken. Met name als het gaat om de diensten van Avalex en de prijs die daarvoor betaald moet worden.

Dat bleek gisteravond tijdens een bespreking van de plannen door een kleine 40 gemeenteraadsleden uit de zes gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg. In de nieuwe opzet wordt Avalex een zogenoemde BVO (bedrijfsvoerings organisatie). Het krijgt een bestuur bestaande uit wethouders. Het algemene bestuur dat nu nog bestaat, met raadsleden daar in, verdwijnt. Het nieuwe bestuur vergadert achter gesloten deuren.

Elke gemeente sluit straks een dienstverleningsovereenkomst met Avalex. Over de inhoud daarvan kunnen raadsleden meepraten. Ook mogen zij een mening geven over begrotingen van Avalex. Meebeslissen mogen de gemeenteraden echter niet.

De aanwezige gemeenteraadsleden zetten grote vraagtekens bij de hele operatie die nog voor eind januari 2018 afgerond zou moeten zijn. Om iets in de plannen te veranderen moeten de raden bovendien een unaniem besluit nemen; een politieke onmogelijkheid.

Er werd ook op gewezen dat een besluit van één gemeente om een bepaalde dienst van Avalex niet af te nemen, straks van invloed is op de hoogte van het tarief dat het bedrijf aan de andere gemeenten die de diensten wel afnemen.  De kosten voor Avalex verwerken de gemeenten allemaal in hun afvalstoffenheffing; te betalen door de burger.

‘We krijgen straks minder te vertellen’; ‘We komen meer op afstand te staan’; ‘De gemeenteraden komen op het tweede plan’ waren enkele van de uitspraken. Bovendien vrezen de gemeenteraden niets meer te vertellen te hebben als Avalex eind 2018 bijvoorbeeld zou fuseren met een ander afvalbedrijf of zou worden verkocht aan een commerciële ondernemer.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter