Nieuws
Gemeente in actie tegen helihaven

B&W willen niet dat de provincie Zuid-Holland een start-  en landingsplaats voor helikopters in de zuidoost kom van het Prins Clausplein, onder de rook van Voorburg, nog langer gedoogd.  Dat blijkt uit een zogenoemde zienswijze die B&W hebben ingediend bij het  provinciale voorstel het gedogen nog tot 1 april 2020 mogelijk te maken.

De stap van B&W is opvallend. Tot nu toe hield men zich afzijdig ook al wordt er al zo’n twee jaar periodiek vanaf de locatie gevlogen.  De start- en landingsplaats ligt in Den Haag. De aan- en afvliegroutes van de helikopters volgen de snelwegen. Er is ook een route die via Park Leeuwenberg loopt.

De actiegroep Heliniet strijdt al jaren tegen de ‘helihaven’. Een rechter oordeelde onlangs dat de gemeente Den Haag niet de juiste procedures had gevolgd. Omdat Den Haag die uitspraak accepteerde is de helihaven nu feitelijk illegaal.

B&W stellen nu dat de helikopters die er rondvliegen te veel geluidhinder veroorzaken voor omwonenden. Ook is de helihaven in strijd met de redactie van broeikasgassen (CO2). B&W menen verder dat een verlenging van het gedogen ertoe zal gaan leiden dat helikopterverkeer in de toekomst ‘normaal’ wordt gevonden.

Ook wijzen B&W erop dat Provinciale Staten gevraagd hebben om een studie naar alternatieven voor de helihaven. Die studie is nog niet gedaan. Als alternatief noemen B&W het vliegveld Rotterdam Den Haag (oude Zestienhoven). Daar wil men echter uitbreiden waarbij de helikoptervluchten daar juist zouden moeten verdwijnen. Bijvoorbeeld naar de helihaven bij het Prins Clausplein.

In de gemeenteraad zijn B&W eerder opgeroepen zich aan te sluiten bij de juridische strijd van Heliniet tegen de helihaven. B&W wilden daar toen niet aan. Den Haag claimt dat de helihaven nodig is gezien het internationale karakter van de gemeente. Er is gesproken over 400 starts en 400 landingen per jaar voor een periode van minstens vijf jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter