Den Haag en Leidschendam-Voorburg zijn het niet eens over de ontwikkeling van de zogenoemde Vlietzone: het Haagse gebied aan de oostkant van de Vliet. Dat blijkt uit een brief van wethouder Lia de Ridder aan de gemeenteraad.

‘Het is nog onduidelijk of de ontwikkelingen in de Vlietzone aansluiten bij de ambitie van Leidschendam-Voorburg om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor groen, natuur, recreatie (sport) en landgoederen. Den Haag denkt aan een gemixt programma van bijvoorbeeld leisure en woningbouw, als schakelstuk tussen haar stadsdelen’, aldus de wethouder.

‘Leidschendam-Voorburg ziet kansen in het verbinden met Huygenskwartier Voorburg. De gemeente zet zich daarnaast in voor het behoud van het groene karakter, met een passende stedelijke ontwikkeling en een terughoudend vormgegeven, goed ingepaste infrastructuur. Dit zal dan ook nauwlettend gevolgd worden’.

In de brief wijst De Ridder erop dat Den Haag weliswaar een groen buitengebied wil maar tegelijk 50.000 nieuwe woningen wil bouwen, en ruimte wil voor het bedrijfsleven.

Er zijn een aantal ontwikkelingen in het Haagse die ook Leidschendam-Voorburg raken. Dat is niet alleen de Vlietzone maar ook de ontwikkeling van het gebied tussen de stations Den Haag HS, Den Haag CS en Laan van Nieuw Oost Indië, de plannen voor de Binckhorst en Mariahoeve.

Betere fietsvoorzieningen, openbaar vervoer via de Binckhorst en een herontwikkeling van Mariahoeve inclusief warmtenetwerk hebben allemaal effecten op Leidschendam-Voorburg, zo geeft De Ridder te kennen.

Besloten is om in beide gemeenten een centraal aanspreekpunt in te richten voor zaken die in elkaars grensgebied plaatsvinden. Daarnaast zullen bewoners en bedrijven aan beide zijden van de gemeentegrens betrokken worden bij ontwikkelingen in dat gebied.

De brief is een uitvloeisel van de plaatsing van een windmolen langs de A4, op het zogenoemde CEVA-terrein. Dat is Haags grondgebied. Bewoners van de nabijgelegen wijken in Leidschendam-Voorburg – Zeeheldenkwartier en Vronesteyn – wisten echter van niets.

B&W lieten daarop weten dat er een maandelijks overleg met Den Haag zou starten over ontwikkelingen in elkaars grensgebied. Daarvan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Den Haag behandelde woningbouw bij Park Leeuwenberg en ontwikkelde ideeën voor De Binckhorst inclusief nieuwe verbindingen met Voorburg, en popevenementen in dat gebied met geluidhinder richting Voorburg.

Bij het openbaar vervoer wordt een railverbinding voorzien vanaf Voorburg via De Binckhorst richting Centrum en Scheveningen. Den Haag legt ook een fietsroute aan via de Schenkkade richting Voorburg (Nicolaas Beetslaan).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter