Nieuws
B&W tegen Rijkswaterstaat: zet windmolen stil

B&W willen dat Rijkswaterstaat de windmolen langs de A4, op het CEVA-terrein, laat stilzetten zolang er geen vergunning van Rijkswaterstaat voor de molen is. Recent werd bekend dat de molen draaide zonder vergunning van Rijkswaterstaat. Die is nodig in verband met de veiligheid van de A4 en het verkeer op die snelweg.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de vergunning te willen gaan verlenen. In de tussentijd ziet men geen aanleiding de molen stil te zetten. B&W zijn het daar niet mee eens. Om de molen stil te laten zetten is een zogenoemd handhavingsverzoek bij Rijkswaterstaat ingediend.

Rijkswaterstaat wil begin 2018 de vergunning voor de molen ter inzage leggen. Indien de rijksdienst het nu door B&W gedane verzoek negeert, wil de gemeente tegen die vergunning bezwaar maken.

De houding van B&W is opvallend. Nadat men rechtszaken tegen de vergunningverlening door de gemeente Den Haag had verloren, deed de gemeente niets meer tegen de plaatsing van de molen. Pas nadat omwonenden uit het Zeeheldenkwartier, daarin gesteund door diverse politieke partijen, in het geweer kwamen tegen de molen, werd de gemeente weer actief.

De gemeenteraad nam onlangs nog een motie aan waarin B&W werden opgeroepen in actie te komen tegen de windmolen, die sinds eind 2016 draait zonder vergunning van Rijkswaterstaat. Burgemeester Klaas Tigelaar gaf daarop aan dat B&W eerst de juridische gevolgen van die uitspraak, waarin gevraagd werd om stilzetting zolang er geen vergunning van Rijkswaterstaat was,  moest nagaan.

Gezien de actie van B&W hebben de juristen van de gemeente kennelijk geen bezwaren ontdekt om de wens van de gemeenteraad te negeren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter