Nieuws
Enorme kostenstijging bouwprojecten gemeente

De gemeente moet  op zoek naar mogelijk miljoenen euro’s voor bouwprojecten zoals woningen, scholen, sportfaciliteiten, wegen en andere infrastructurele werken. Het betreft al lopende projecten maar ook nieuwe projecten. Aanleiding vormen de enorme kostenstijgingen – van vele tientallen procenten – in de bouw voor materialen en arbeidskrachten nu de economie aantrekt en de vraag voortdurend oploopt. Het probleem is binnen B&W al besproken. Er wordt nu eerst een ambtelijke inventarisatie gemaakt van alle betrokken projecten en de daarbij optredende kostenstijging. Alsdan kan bepaald worden wat er moet gebeuren. Voor de hand liggende opties: contracten openbreken, uitstel, bezuinigingen, afstel dan wel een extra gemeentelijke bijdrage voor het project. Dat geld zal dan uit de reserves gehaald moeten worden want binnen de begroting is het niet te vinden. De extra uitgaven leggen een hypotheek op de beleidsruimte voor een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter