Nieuws
N14 ontbreekt weer

De N14, de verbinding tussen de A4 via Leidschendam-Voorburg, naar de A44 in Wassenaar, komt niet voor op de lijst van projecten waarover de provincie Zuid-Holland afspraken wil maken met minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer en Waterstaat).

De gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra spreken de bewindsvrouwe begin december over het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT). Daarbij zijn ook wethouders van Den Haag en Rotterdam aanwezig, alsmede iemand van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Vermeulen en Bom-Lemstra willen met de bewindsvrouwe afspraken maken over de aansluitingen op het hoofdwegennet. Zij noemen daarbij de A4 – Den Haag Zuid, de A4 Rijswijk en de A4 Plaspoelpolder. De N14 ontbreekt.

B&W lieten de gemeenteraad eerder weten dat de gelijkvloerse kruisingen in de N14 dienden omgezet te worden in ongelijkvloerse. Dat zou de doorstroming ten goede komen en helpen de verkeersdruk op de Vlietbruggen te verminderen.

Vermeulen en Bom-Lemstra willen voorts afspraken maken over openbaar vervoer via de Binckhorst en het versterken van het openbaar vervoer tussen Zoetermeer en Den Haag. Beide projecten hebben effecten voor Leidschendam-Voorburg. De Binckhorst zou bediend moeten worden vanaf station Voorburg. De Randstadrail tussen Den Haag en Zoetermeer loopt via Leidschendam-Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter