Nieuws
Provincie twijfelt over extra huizenbouw DVC

De provincie Zuid-Holland heeft twijfels over het voornemen van de gemeente om in de Duivenvoordecorridor (DVC) tien tot vijftien woningen meer te laten bouwen dan men eerder van plan was. Dit om de kosten voor de aankoop van Life&Garden te compenseren.

In 2008 sloten rijk, provincie en gemeente een bestuursconvenant over DVC. De daarin vastgelegde principes zijn voor de provincie leidend. Wat aantallen woningen, bebouwingsoppervlakte en grondexploitatie is het totale plangebied binnen de gemeentegrenzen van Leidschendam-Voorburg doorslaggevend.

Afzonderlijke bouwplannen moeten daarom in samenhang worden bezien, aldus de provincie. Er kan derhalve een  ‘verevening’ tussen de verschillende deelgebieden plaats vinden. Of de 10 tot 15 extra te bouwen woningen in verband met Life&Garden daarmee in tegenspraak zijn of niet, moet nader worden uitgezocht. Dit met het convenant in de hand.

De provincie wil een en ander begin 2018 gaan beslissen. Dat gebeurt pas nadat de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich over de plannen heeft uitgesproken.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer verdedigde in een beraad met gemeenteraadsleden de extra woningbouw. Zij gaf te kennen dat de aankoop van Life&Garden de gemeente ‘een aanzienlijke som geld’ heeft gekost. Dat kan opgevangen worden middels meer woningbouw. Het aantal extra woningen is wel afhankelijk van omvang en prijs.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter