Nieuws
Toekomst Avalex al beslist

De toekomst van afvalbedrijf Avalex is een uitgemaakte zaak. De betrokken zes gemeenten gaan de taken van de onderneming niet uitbesteden aan derden, en ze gaan het ook niet zelf doen. Ze hebben ervoor gekozen bestuurlijk samen te blijven werken waarbij Avalex verzelfstandigd wordt via een BVO (bedrijfsvoeringsorganisatie).

Dat blijkt uit stukken die Vlietnieuws.nl heeft ingezien. Onlangs zijn de gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, geïnformeerd over de omzetting van Avalex in een BVO. Daarover moeten de gemeenten voor eind januari 2018 beslissen, zo is hen te kennen gegeven.

Feitelijk hebben de gemeenteraden echter niets meer in te brengen. De besluiten zijn al genomen door de directie van Avalex en het bestuur, bestaande uit zes wethouders. In juli 2018 zou, zo kregen de gemeenteraden te horen, beslist moeten worden over de verdere toekomst van Avalex. In feite willen directie en bestuur echter niets meer veranderen en Avalex als een BVO laten voortbestaan.

De omzetting in een BVO wordt ‘verkocht’ met de stelling dat de huidige opzet van Avalex in strijd is met de wet. Daardoor zouden besluiten van directie en bestuur aanvechtbaar zijn bij de rechter. Die toestand bestaat echter al sinds 2015 en er is tot nu toe niemand over gestruikeld.

De andere argumenten voor de omvorming van Avalex zijn de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid (Grip op Grondstoffen) en een modernisering van de onderneming. Grip op Grondstoffen loopt echter al en bij de modernisering gaat het om miljoeneninvesteringen; geld dat Avalex niet heeft.

In de nieuwe opzet neemt de invloed van de gemeenteraden – die nu zeer kritisch zijn over Avalex – aanzienlijk af.  Hen wordt echter voorgehouden dat zij juist meer te zeggen krijgen. Tegelijk is al beslist dat de zes gemeenteraden alleen unaniem kunnen beslissen de omvorming naar een BVO tegen te houden. Politiek een vrijwel onhaalbare kaart.

In een tekst aan de gemeenteraadsleden verdedigt Avalex zelf de omvorming. ‘De gemeenten moeten keuzes maken over de bestuursvorm van Avalex om ervoor te zorgen dat Avalex klaar is voor de toekomst en kan inspelen op ontwikkelingen in de afvalbranche’.

Elders staat ‘Achterliggend doel om de bestuursvorm aan te passen is dat Avalex de ruimte krijgt om te werken aan het verder verbeteren van de dienstverlening en de gemeenteraden meer invloed krijgen op de af te nemen dienstverlening’.

Nu is het moment om te beslissen claimt Avalex: ‘Het bedrijf Avalex is financieel gezond, alle gemeenteraden staan achter het beleid Grip op Grondstoffen. De afgelopen jaren hebben bestuur en Avalex zich vooral gericht op de financiële bedrijfsvoering. Nu kunnen bestuur en gemeenten verder bouwen aan een optimale dienstverlening voor de bewoners tegen zo laag mogelijke kosten, met ruimte voor gemeenteraden om lokale accenten in de dienstverlening aan te brengen’.

De omzetting naar een BVO betalen de gemeenten overigens zelf: 50.000 euro per gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter