De grens van de bebouwde kom wordt niet verlegd tot de gemeentegrens om zo de natuur in Vlietland en de Leidschendammerhout beter te beschermen. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over een eerder door diezelfde raad aangenomen motie waarin juist wél voor het verschuiven van de grens van de bebouwde kom werd gepleit.

Burgemeester Klaas Tigelaar verklaarde dat B&W achter het doel van de motie staan: bescherming van de natuur. Volgens hem biedt de Wet Natuurbescherming daarvoor echter genoeg mogelijkheden. De wet verplicht bij bomenkap tot herplant. Als het gebied onder de bebouwde kom komt te vallen, geldt de algemene plaatselijke verordening (apv).

Die apv verplicht pas herplant voor bomen met een stamomvang van meer dan 80 centimeter. Die maat aanpassen kan op zich wel maar dat betekent dat de herplantplicht ook gaat gelden voor elke burger. Die zal dan voor het kappen van elke boom of struik een vergunning moeten gaan aanvragen.

CDA, GBLV, PvdA, D66 en ChristenUnie/SGP (een meerderheid in de gemeenteraad) schaarden zich achter de burgemeester. De VVD, opsteller van de oorspronkelijke motie, gaat zich opnieuw beraden, net als GroenLinks.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter