Nieuws
Zware verdeeldheid over nieuwe opzet Avalex

Binnen de gemeenteraad is vooralsnog geen meerderheid voor een nieuwe opzet van het afvalbedrijf Avalex waarvan de gemeente mede eigenaar is. Alleen D66 en GroenLinks kunnen instemmen met een snelle omvorming van de onderneming in een veel zelfstandiger bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Eind 2018 zou dan bekeken moeten worden hoe het verder moet met Avalex in de toekomst.

In een debat over de plannen in een commissie van de gemeenteraad stelde Sanja Duijvestijn (GLBV) dat Avalex nu meteen gesplitst moet worden in een inkooporganisatie en een tak die afval inzamelt. Die laatste poot van het bedrijf kan dan uitbesteed worden. Volgens GBLV is de omvorming naar een BVO niet nodig. Het raadslid hekelde bovendien het feit dat gemeenteraden straks buitenspel staan bij Avalex.

Gerrit Nijhof (VVD) zei: ,,Dit is niet het goede pad. Dit is onzorgvuldig. Wij willen nu duidelijkheid over de toekomst. En de positie van de gemeenteraden moet gewaarborgd zijn. Wij zijn tegen dit plan.’’ Zijn CDA-collega Jaap Geluk stelde voor Avalex meteen in een NV of BV om te vormen. De nu gekozen oplossing bestempelde hij als ‘onbeheersbaar proces’.

Namens de PvdA sprak Marjan van Giezen van ‘een duivels dilemma’ en de noodzaak ‘te kiezen tussen twee kwaden’. Zij keerde zich tegen snelle besluiten op dit moment. ,,Ik heb hier geen goed gevoel bij.’’

Verantwoordelijk wethouder Floor Kist gaf aan dat er gekozen is voor een vlucht naar voren. Volgens hem is Avalex ondanks het boeken van winst ‘niet gezond’ en bestaat er een enorme spanning tusen de zes gemeenten die Avalex bezitten.

De opzet van een BVO noemde hij nodig om Avalex straks in een NV of BV te kunnen omzetten, of samen te voegen met een ander afvalbedrijf. Het kan echter nog wel een jaar of twee duren voordat het zo ver is.

Volgens Kist bepalen de gemeenteraden hun positie grotendeels zelf. Wethouders doen binnen Avalex niets wat de gemeenteraden niet willen. Gemeenteraden kunnen hun wethouder ook tot het geven van informatie dwingen. Desalniettemin zei Kist de zorgen van de gemeenteraad wel te herkennen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter