Ambtenaren die een politiek besluit negeren; net doen alsof het niet bestaat. Het is ongekend fenomeen aangezien diezelfde ambtenaren handelen in opdracht van, in dit geval, de wethouder.

Waar ik het over heb? De ‘voorstelling’ die de gemeente woensdagavond organiseerde inzake de bouwplannen voor de Rijnlandlaan in Voorburg.

Omwonenden werden geïnformeerd over een drietal varianten die ontwikkeld waren op het oorspronkelijke bebouwingsplan. Een plan dat door diezelfde omwonenden en de gemeenteraad als te veel op een te klein oppervlak werd afgekeurd.

Het gaat dan om de bouw van sociale woningen, nieuwbouw voor Veurs Voorburg (VMBO-school met 400 leerlingen) en nieuwbouw voor kinderopvang Het Pinkeltje (vier groepen). Dit alles aan weerszijden van de Rijnlandlaan.

In juli 2016 werd er gesproken over 66 sociale woningen. Inmiddels zijn dat er maximaal 60 geworden. Dat aantal staat volgens de ambtenaren vast. Dit ondanks een uitspraak van de gemeenteraad dat de bouw van sociale woningen in Klein Plaspoelpolder (KPP) zou moeten leiden tot minder sociale woningen aan de Rijnlandlaan.

Niets mee te maken, oordeelden de ambtenaren. De ‘businesscase’ ging uit van 60 sociale woningen dus daar houden ze zich aan. De rest valt onder ‘politieke besluitvorming’.

In de zaal zaten zo’n 60 mensen waaronder tien gemeenteraadsleden, tien ambtenaren en tien direct betrokkenen. En er was verantwoordelijk wethouder Lia de Ridder. Die hield echter haar mond toen dit onderwerp ter sprake kwam.

Net als de aanwezige gemeenteraadsleden overigens op Henk Knoester (GroenLinks) na. Die gaf luid en duidelijk te kennen dat 60 sociale woningen ook minder is dan 66. Met andere woorden: er wordt aan de uitspraak van de gemeenteraad voldaan.

Dat het in KPP om 30 sociale woningen gaat en dat 66 – 30 uitkomst op 36 en niet op 60 bleef onbesproken.

Inmiddels is al bekend dat de sociale woningbouw in KPP leidt tot een miljoenenverlies op de bouwplannen voor dat gebied. Bij de 60 sociale woningen aan de Rijnlandlaan is een ‘klein’ verlies voorzien. Mogelijk kan de gemeente zelfs op 0 uitkomen.

Hoe ‘logisch’ is het dan niet om de sociale woningen in KPP weer te laten vallen, om terug te keren naar de oorspronkelijke plannen voor de Rijnlandlaan met een kleine, optische, reductie?

Die puzzel mag de gemeenteraad eind januari, twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, door hakken. Dan zal er ook een voorkeursvariant ter tafel liggen. Want die werd er woensdagavond ook nog even door heen gedrukt.

Áls er dan gekozen moet worden, wat kiest u dan, luidde de vraag. Geen wonder dat er een variant uit kwam met veel meer groen dan in de oorspronkelijke opzet. Maar wél met de 60 sociale woningen.

Dat het groen grotendeels bestaat uit een parkeerplaats (parkeerkoffer genoemd) deed ineens niet meer ter zake. De pleidooien om Veurs Voorburg te bouwen op de plek gedacht voor de sociale woningen zodat de school er sneller kan staan, verstomden plots. Net als het gemor over verkeers- en parkeeroverlast.

De conclusie? Het was een poppenkastvoorstelling waarbij het publiek boe mocht roepen maar het stuk toch gewoon volgens het script wordt uitgespeeld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter