Nieuws
Soap rond Veurs Voorburg

Veurs Voorburg, een VMBO-school met 400 leerlingen gevestigd aan de Van Horvettestraat in Voorburg, wacht al sinds 2005 op nieuwbouw. In dat jaar werd het eerste voorstel gelanceerd het gebouw, dat uit 1957 stamt, te verlaten. Een chronologie:

  • 1 april 2013. Wethouder Saskia Bruines bericht de gemeenteraad over nieuwbouw voor Veurs Voorburg op de huidige plek. Er wordt gerekend met 4000 vierkante meter vloeroppervlak, verdeeld over drie etages, plus een gymzaal. Het schoolbestuur, de Spinozagroep, wordt zelf bouwheer. Voor de nieuwbouw is 5,7 miljoen euro beschikbaar. Dit is los van tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw (kosten 460.000 euro) en de sloopkosten van het oude gebouw (455.000 euro). Als alles goed gaat kan het nieuwe gebouw in 2017 in gebruik genomen worden,
  • 1 december 2015. Wethouder Bruines bericht de gemeenteraad dat het ontwerp voor de nieuwe school veel te duur was. Er wordt nu naar een andere plek gekeken, met name de Rijnlandlaan, locatie oude College ‘t Loo. In januari 2016 volgt nadere informatie, aldus de wethouder,
  • Op 11 februari 2016 spreken de directeur van Veurs Voorburg en een aantal leerkrachten in bij de gemeenteraadscommissie maatschappelijke activiteiten. De teneur van hun verhaal: zo kan het niet langer. Het schoolgebouw kent allerlei gebreken van kantine tot toiletten, van verwarming en elektra tot gymzaal,
  • 1 maart 2016. Wethouder Bruines bericht de gemeenteraad dat er een nader onderzoek plaats gaat vinden naar een nieuwe plek voor Veurs Voorburg: aan de Rijnlandlaan of in een oud kantoorgebouw,
  • 1 juni 2016. Wethouder Bruines bericht de gemeenteraad dat de Rijnlandlaan de meest geschikte plek is voor Veurs Voorburg. Er wordt een locatiestudie gestart als eerste stap naar een spoedige totstandkoming van de nieuwbouw.

Kort daarop wijzen B&W de locatie Rijnlandlaan aan voor de bouw van sociale woningen. In eerste instantie 110. Dat worden er later door toedoen van de gemeenteraad 66. In februari 2017 ligt er een concreet voorstel voor de sociale woningbouw op de plek van College ’t Loo. Veurs Voorburg moet een plek krijgen aan de andere kant van de Rijnlandlaan. Tezamen met kinderopvang Het Pinkeltje. Voorrang is er echter voor de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem en een nieuwe turnhal in hetzelfde gebied.

De gemeenteraad vindt het echter allemaal te veel van het goede gezien de afmetingen van het beschikbare terrein. Het aantal woningen zou geringer moeten worden; voor de schoolgaande jeugd moet er buiten de gebouwen meer plek komen. B&W gaan aan het werk om nieuwe varianten uit  te werken. Het worden er drie. Voor wat Veurs Voorburg  betreft beloven ze weinig goeds: de nieuwbouw (4600 vierkante meter, drie bouwlagen) is pas medio 2021 klaar.

Ondertussen heeft de gemeenteraad wel  het krediet voor de bouw van Veurs Voorburg verhoogd naar 7,5 miljoen euro. Een aanvraag voor financiële steun bij onderhoud en/of beheer heeft de Spinozagroep tot nu toe niet bij de gemeente ingediend. In het jaarverslag 2016 stelt het bestuur van de Spinozagroep dat het traject naar nieuwbouw gaande is en men periodiek met de gemeente praat. Het huidige gebouw blijft representatief, zo wordt opgemerkt, onder meer  omdat de hal in 2016 is ‘gerevitaliseerd’. Het bestuur zegt te hopen in de komende twee jaar vorderingen te maken aangaande de nieuwbouw.

Een jaar eerder, in het jaarverslag 2015, schreef het bestuur nog het ‘uitermate treurig’ te vinden dan men in de wachtstand stond hetgeen zou leiden tot een verdere teruggang van het gebouw in de Van Horvettestraat. Over de verhuizing werd toen gesteld dat die nog wel drie jaar op zich zou laten wachten.

De Raad van Toezicht bij de Spinozagroep heeft het oordeel over de gang van zaken al gevormd. Een ‘soap’ aldus die Raad.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter