Nieuws
B&W voeren wens gemeenteraad niet uit

De kosten voor een parkeervergunning gaan op 1 januari niet omlaag zoals de gemeenteraad heeft beslist door het aannemen van een voorstel van D66. B&W geven er de voorkeur aan eerst nader onderzoek te doen naar de digitalisering van het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning, -ontheffing of bezoekersvergunning.

Begin november bepaalde de gemeenteraad dat de kosten van een vergunning terug moesten van 49,95 naar 16 euro: de feitelijke kostprijs van de vergunning. Een motie van D66 werd aangenomen met steun van VVD, CDA en ChristenUnie/SGP. De coalitiegenoten van D66 – GBLV, PvdA en GroenLinks – stemden tegen.

D66-gemeenteraadslid Arnoud Breedijk was de bedenker van de lagere kosten voor de parkeervergunning. Volgens hem hoefde de gemeente daar niet op te verdienen. Zijn voorstel om de honden- en toeristenbelasting af te schaffen haalde het niet. Desondanks toonden Breedijk en D66 zich tevreden over het bereikte en repten zij over een eerste stap naar lastenverlichting voor de burger.

Naar nu blijkt wordt de D66-wens echter door B&W, en met name de coalitiegenoten van D66 daar binnen, gefrustreerd B&W hebben bovendien nog een ander probleem. Er is wel financiële dekking gevonden voor het gat dat valt als de vergunning zelf goedkoper wordt, maar de overige kosten zoals administratie en handhaving blijven bestaan.

Overigens komen B&W niet meer met een nieuw parkeerbeleid voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daar is geen tijd meer voor aangezien de discussies over het parkeerprobleem in het Damcentrum (Leidschendam) en het vinden van een oplossing daarvoor, te lang hebben aangesleept.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter