Nieuws
Geen versnelling werken N14

Er komt geen versnelling van de werken aan de N14 in Leidschendam-Voorburg, met name de aanpak van de gelijkvloerse kruisingen Prins Berhardlaan/Noordsingel en Mgr. van Steelaan/Heuvelweg. Wethouder Floor Kist kan een toezegging aan de gemeenteraad ter zake niet waarmaken.

Dat blijkt uit een brief van de wethouder aan de gemeenteraad. Daarin geeft hij aan dat aanleg en oplevering ‘vooralsnog’ voorzien zijn voor de periode 2026 – 2028: een tijdvenster dat altijd al werd aangegeven door de rijksoverheid en Rijkswaterstaat.

Het woord ‘vooralsnog’ gebruikt Kist omdat er nieuwe problemen zijn rond de geplande werken. In 2012 gemaakte afspraken over het ontwerp kunnen niet meer opgaan omdat ze in strijd zijn met wet- en regelgeving nu. De verkeersveiligheid van de gebruikers van de N14 is in het geding.

Er wordt nu onderzocht hoe het ontwerp van beide gelijkvloerse kruisingen kan worden herzien waarbij rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van de toekomstige Mall of the Netherlands, het terugdringen van het verkeer op de Vlietbruggen, een betere doorstroming op de A4 en op beide N14-kruisingen binnen de gemeente.

De te kiezen oplossing moet acceptabel zijn voor de rijksoverheid, Rijkswaterstaat, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Bovendien moet de oplossing maakbaar en effectief zijn. Medio 2018 willen B&W de gemeenteraad nader berichten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter