Nieuws
Plicht tot bouw 753 sociale woningen

De gemeente moet binnen acht jaar 753 sociale woningen extra realiseren. Dat volgt uit een akkoord dat negen gemeenten in de regio Haaglanden samen met vijftien wooncorporaties hebben gesloten. Het akkoord wordt vandaag door wethouder Floor Kist getekend namens Leidschendam-Voorburg.

In het akkoord, dat de periode 2017 – 2025 beslaat, wordt verwezen naar de Regionale woonvisie. Die gaat uit van 12.000 sociale woningen extra voor 2026. Daarnaast liggen er zogenoemde verstedelijkingsafspraken met de rijksoverheid waarin staat dat bij nieuwbouw 30 procent in de sociale sector moet zitten.

In Leidschendam-Voorburg staan nu 36.426 woningen. Daarvan valt 25,1 procent in de sociale sector. Eind 2025 zullen er 38.526 woningen zijn waarvan, met de 753 te realiseren sociale woningen, 25,7 procent in de sociale sector. Dat is nog steeds ver af van de 30 procent die de rijksoverheid hanteert. Dat percentage staat ook in het coalitieakkoord van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks.

Vorige week werd bekend dat er onder de huidige coalitie in 2015 en 2016 geen enkele sociale woning is gerealiseerd. Er liggen wel plannen voor de bouw van 300 sociale woningen maar daar wordt al jaren over gesproken zonder enig verder resultaat. In 2017 is er ook geen sociale woning bij gekomen.

Eerder schermde Kist met afspraken die hij zelf met de woningcorporaties WoonInvest en ViDomes had gemaakt over een toename van het aantal sociale woningen in Leidschendam-Voorburg. Het ging dan om 50 tot 100 woningen per jaar. Van de andere kant wilden beide corporaties echter ook sociale woningen kunnen verkopen zodat er ‘netto’ weinig overbleef van de toename.

De corporaties doen wel mee in de plannen voor de bouw van 300 sociale woningen. Hoe zich dat verhoudt tot de eerdere afspraken met Kist is echter onduidelijk.

Uit de stukken die vorige week openbaar werden bleek dat er tussen 2017 en 2015 gerekend werd op 252 nieuwe appartementen in de sociale sector en 44 ééngezinswoningen; veel minder dan in de afspraak die Kist vandaag tekent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter