D66-gemeenteraadslid Harry Blanke keert na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 niet terug in de gemeenteraad. Hij heeft zichzelf teruggetrokken nadat hem gebleken was dat hij op de lijst een onverkiesbare plaats tussen stek 10 en 15 zou krijgen. D66 heeft nu zes gemeenteraadsleden.

Blanke kandideerde ook al loopt er nog steeds een onderzoek van justitie (openbaar ministerie) naar hem aangaande het ‘lekken’ van vertrouwelijke informatie uit een gemeenteraadscommissie die in 2015 een onderzoek deed naar het onroerendgoed drama Duivenvoordecorridor (DVC).

Als lid van die commissie zond Blanke documenten naar een ambtenaar die diende als schakel tussen de commissie en B&W. De betrokken ambtenaar gaf de informatie door een toenmalig wethouder Frank Rozenberg, verantwoordelijk voor DVC.

Waarnemend burgemeester Joan Leemhuis-Stout deed aangifte tegen Blanke wegens het schenden van de ambtsplicht ook al bleef de betrokken informatie intern en wilde het raadslid met zijn actie alleen de voortgang van het onderzoek bespoedigen. Hij bood meteen zijn excuses aan en stapte uit de commissie.

Justitie nodigde Blanke eerder dit jaar uit voor een gesprek. Tevens gaf men aan een strafbeschikking (boete) tegen het gemeenteraadslid te willen uitvaardigen. Tot nu toe is er echter geen besluit gevallen. Blanke zelf zag in de hele gang van zaken geen aanleiding om af te zien van een nieuwe termijn als gemeenteraadslid, ook al waren de meningen daarover binnen D66 verdeeld. Na zijn lage klassering hield Blanke echter de eer aan zichzelf.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter