Nieuws
Gemeenteraad woedend op GS Zuid-Holland

De gemeenteraad is woedend op Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. Dat blijkt uit een brief van de raad aan Provinciale Staten. Aanleiding vormt de besluitvorming rond natuur- en recreatiegebied Vlietland. En met name de weigering van GS een geluidscherm van 3 kilometer neer te zetten langs de A4 ter hoogte van Vlietland.

Uit de brief blijkt overduidelijk dat de gemeenteraad GS niet meer vertrouwen. Zo beweren GS dat zij een alomvattend akkoord over Vlietland hebben met het Recreatiecentrum Vlietland b.v. (RCV) dat ook het geluidscherm zou betreffen. De gemeenteraad wil dat akkoord zien net als de juridische onderbouwing.

De gemeenteraad vraagt zich bovendien af waarom een akkoord met een b.v. verder strekt dan eerder toezeggingen van GS aan Leidschendam-Voorburg. Ook wil de raad van GS weten wat de stelling betekent dat het akkoord met RCV de zaken ‘in een ander daglicht stelt’. Ook hiervan wil de gemeenteraad een juridische onderbouwing zien.

Dat GS beweren dat Leidschendam-Voorburg akkoord is gegaan met een zogenoemd ‘snelwegpanorama’ waardoor het geluidscherm verviel, is de gemeenteraad ook in het verkeerde keelgat geschoten. De raad wil weten wanneer Leidschendam-Voorburg dan wel akkoord zou zijn gegaan.

De stelling van GS dat het geluidscherm niet past in het bestemmingsplan van Leidschendam-Voorburg is een volgende steen des aanstoots voor de gemeenteraad. Men wil weten waaruit dat dan wel zou blijken. De gemeenteraad wil voorts opheldering over een ‘geheime clausule’ in het akkoord van GS en RCV.

De gemeenteraad geeft aan zelf geluidmetingen en –berekeningen te willen gaan laten maken langs de A4 om zo de geluidhinder in beeld te brengen. Daarnaast wil men zelf onderzoek laten doen naar de noodzaak van een geluidscherm. GS zouden een en ander mee moeten nemen in de definitieve besluitvorming.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter