De huisartsen hebben te maken met een forse toename van de vraag naar zorg door de vergrijzing. Dat is toe te schrijven aan spoedeisende hulpposten die overvol zitten, ontoereikende mantelzorg, te beperkte capaciteit in de wijkzorg en te weinig bedden voor kort verblijf in verpleeghuizen.

Dat heeft dr. Annemarie Joustra-Dijkhuis, sinds 1997 huisarts in Leidschendam, de gemeenteraad laten weten. Zij deed dat namens de Vereniging van Leidschendamse huisartsen.

Volgens haar is er een andere aanpak nodig gestoeld op preventie per wijk. Goede sociale contacten en sociale cohesie zijn daarvoor voorwaarden. Daarnaast is er een kort verblijf zorginstelling nodig, ook voor palliatieve zorg.

De Leidschendamse huisartsen staan positief ten opzichte van de komst van een zorgcentrum op landgoed Schakenbosch. Ze zijn ook bereid daar bij toerbeurt een spreekuur te houden mits daar een voorziening voor komt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter