De gemeente worstelt met initiatieven van burgers om de samenleving te verbeteren zonder dat zij daar zelf ‘winst’ uit halen. Dit ondanks het feit dat diezelfde gemeente de krachten in de samenleving juist wil benutten.

Dat bleek gisteravond tijdens een overleg tussen gemeenteraadsleden en leden van de rekenkamercommissie. De bijeenkomst was om onverklaarbare redenen besloten verklaard.

Bij particuliere initiatieven spelen twee zaken: wat zijn de wensen van de initiatiefnemer en welke rol moet de gemeente spelen bij de realisatie?

Gebleken is tot nu toe dat de initiatiefnemers en de gemeente vaak niet dezelfde taal spreken. Initiatiefnemers ervaren blokkades bij de gemeente. Van de andere kant wil de gemeente initiatieven van burgers juist stimuleren.

Achter de schermen wordt nu gewerkt aan een handleiding voor initiatiefnemers en de gemeente. Daaruit moet een werkbaar model ontstaan voor beide partijen.

Daarbij gaat het om inspelen op wensen van uit de samenleving; snel en slagvaardig handelen; het realiseren van de beoogde effecten. Er zal een samenwerking moeten ontstaan tussen initiatiefnemers en de gemeente.

De gemeente van haar kant zal belangen moeten afwegen waarbij de wens van de meerderheid en de rol van de gemeenteraad in het geding zijn. Hoe dan ook zal de gemeente er met de initiatiefnemers uit moeten komen.

Ter discussie stonden het initiatief van Hans van Ierland voor de opzet van een leer-werkbedrijf op landgoed Schakenbosch, de reeds voltooide aanleg van een jeu de boulesbaan bij Het Koophuis (Leidschendam oud-zuid) en het vervullen van wensen van ouderen in het kader van de Nationale ouderendag.

In Leidschendam-Voorburg spelen 18 particuliere initiatieven waarvan de meesten al zijn afgerond, gerealiseerd. In vrijwel alle gevallen gaf de gemeente subsidie. (tekening: welovetolivehere.org)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter