Nieuws
Provincie verkoopt Vlietland

De provincie Zuid-Holland verkoopt natuur- en recreatiegebied Vlietland aan het Recreatiecentrum Vlietland b.v. (RVC). Dat hebben de gedeputeerden Floor Vermeulen en Han Weber B&W van Voorschoten tijdens een onderhoud over Vlietland laten weten.

De toekomst van Vlietland werd vorige week in een vergadering van de gemeenteraad besproken. Over de voorgenomen verkoop werd toen niet gerept, ook niet door verantwoordelijk wethouder Floor Kist. Inzet van het debat was de komst van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland.

Aan de orde kwam wel een akkoord tussen de provincie Zuid Holland en het RCV. Inhoudelijk werd daar echter niet op ingegaan. Het zou gaan om een raamakkoord. Het moet nog uitgewerkt en ingevuld worden, om volgens door een notaris te laten bekrachtigen.

De hoofdlijnen van het akkoord zijn gelijk aan de inhoud van een brief die gedeputeerde Han Weber medio maart aan provinciale staten zond. Destijds was al duidelijk dat er geen geluid- en zichtscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland zou komen

Weber liet in zijn brief weten dat er een aarden geluidwal langs de A4 kwam tussen het strand in Vlietland en het klimeiland. De provincie legt die aan. Andere hoofdpunten waren:

  • De bomen die langs de A4 zijn gekapt ten behoeve van de aanleg van een gasleiding worden binnen drie jaar herplant. Dat geldt alleen voor de bomen waarvoor een herinplantplicht bestaat (89 stuks). De nieuwe bomen komen zo dicht mogelijk bij de plek van de oude,
  • De provincie legt een nieuwe ontsluitingsweg aan,
  • De erfpacht die RCV al op 12 hectare grond had wordt nu, na elf jaar, formeel gevestigd,
  • De provincie ziet af van een verdere reservering van 44 hectare grond in het noordwestelijke deel van Vlietland. Daardoor worden nieuwe ontwikkelingen in Vlietland mogelijk,
  • De provincie draagt nog drie jaar de kosten van beheer,
  • De Meeslouwerplas krijgt eufotische zone’s (zone’s waar veel zonlicht in het water doordringt) en kreken, en worden de eilanden duurzaam ingericht,
  • Vlietland krijgt nieuwe bebording,
  • Een overdracht van Vlietland is in de maak.

Vlietland is met 290 hectare het grootste natuur- en recreatiegebied van Zuid-Holland. Er komen jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen. Het wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer.

De gemeenteraad heeft in een brief aan provinciale staten geëist dat de provincie het eerder toegezegde geluidscherm langs de A4 toch neer zet. Begin deze maand is een bord in Vlietland waarop stond dat de provincie en aannemer BAM het scherm gingen bouwen, weggehaald.

De provincie claimt nu dat eenieder die het scherm wil, dat maar via de rechter gedaan moet zien te krijgen. Bovendien vindt de provincie dat andere partijen, inclusief milieu- en actiegroepen die zich bezighouden met Vlietland, er aan mee moeten betalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter