Nieuws
Theater Ludens luidt noodklok

Als Theater Ludens niet meer subsidie krijgt van de gemeente is het voortbestaan in 2019 niet meer zeker. Dat blijkt uit het rapport ‘Theater Ludens, van doorsnee theater tot culturele ontmoetingsplaats’.

Ludens werkt nu met een subsidie van afgerond 183.000 euro. In 2014 was dat nog 257.000 euro. Ondanks die mindere subsidie wil de gemeente wel dat het theater zich ontwikkelt tot culturele hotspot.

Begin 2016 berichtte de DSP-groep na onderzoek dat Theater Ludens nog heel wat moest doen om de status culturele hotspot waar te kunnen maken. Het theater moest een scherper profiel krijgen, zich meer richten op maatschappelijke doelgroepen (jongeren, ouderen), het eigen ondernemerschap versterken en in het algemeen aantrekkelijker worden.

In het rapport stellen directie en bestuur van het Theater aan al die zaken te hebben gewerkt onder meer door speciale programmering voor jongeren en ouderen, nieuw filmaanbod en samenwerking met de bibliotheken en welzijnsorganisatie Woej.

Inmiddels zit het theater met 160 voorstellingen per seizoen ‘vol’. Het aantal activiteiten is gestegen van 301 naar 397 (in 2018 zelfs 506); het aantal bezoekers van 15.000 naar (geschat) 31.000 in 2018. Uit kaartverkoop en commerciële activiteiten (inclusief verhuur) valt vrijwel niets extra’s meer te halen.

Theater Ludens draait desondanks met verlies. Dit jaar zal dat dik 15.000 euro zijn. De afgelopen jaren is ook met verlies gedraaid. Het theater heeft het eigen vermogen aangesproken om financieel te kunnen overleven. Dat vermogen is daardoor gedaald van 123.000 naar 75.000 euro.

Eind 2018 zal het bedrag 33.000 euro zijn geworden omdat er opnieuw een verlies zal worden geleden van naar schatting 43.000 euro. Een vermogen van minder dan 50.000 euro noemen directie en bestuur ‘onverantwoord’.

Voor 2018 heeft Theater Ludens een blijvende subsidieverhoging van 43.000 euro gevraagd. Eigenlijk zou 55.000 euro extra nodig zijn om het huidige beleid te kunnen voortzetten. Komt de extra subsidie er niet dan zal het aantal voorstellingen terug moeten naar 120 per seizoen. Desalniettemin is de continuïteit in 2019 zo niet gewaarborgd.

De leiding van Theater Ludens wil op korte termijn met het gemeentebestuur praten over de functie van het theater. Nu al wijst men erop dat de subsidie (omgerekend 2,79 euro per inwoner) drie maal lager is dan bij vergelijkbare theaters elders. Indien gekeken wordt naar theaters in de regio dan is de subsidie daar per inwoner 4 tot 8 keer zo hoog.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter