Nieuws
Wethouder weerspreekt miljoenentekorten niet

Wethouder Bianca Bremer (financiën) bestrijdt niet dat de gemeente in 2018 tussen 4,7 en 5,8 miljoen euro tekort komt op de begroting. Ook een tekort van 9,7 tot 9,9 miljoen euro over 2017 krijgt van haar geen weerwoord.

De houding van de GBLV-wethouder is opvallend aangezien zij de gemeenteraad over 2017 en 2018 een positief saldo berichtte.

Enkele maanden geleden noemde gemeenteraadslid Philippine Hohage de tekorten al in een debat over de begroting 2017 en 2018. De wethouder wilde destijds niet op de cijfers ingaan. Diverse fractievoorzitters in de gemeenteraad hekelden de opstelling van Hohage.

Het gemeenteraadslid liet de begrotingen doorrekenen door erkende accountants. Daaruit bleken de door haar genoemde tekorten. In een mail aan Hohage bestrijdt Bremer haar berekeningen niet. Zij beroept zich echter op het BBV: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dat bevat regels over het opstellen van begrotingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter