Nieuws
Snel 150.000 woningen nodig

In Zuid-Holland moeten nog voor het jaar 2030, 150.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) bekend gemaakt. In 2018 wil het provinciaal bestuur een strategie bepalen hoe een en ander gerealiseerd kan worden. Nu al roepen GS gemeenten op te bouwen voor hun eigen behoefte doch dat wel regionaal af te stemmen. Er moet binnen de bebouwde kom gebouwd worden bij hun haltes en knooppunten van openbaar vervoer. Het aanbod aan woningen moet gedifferentieerd zijn. In het groen en aan het water zijn geliefde woonplekken. Met de nieuwbouw moeten de gemeenten de energietransitie (weg van traditionele bronnen naar hernieuwbare bronnen) meenemen. Verder mogen zij de ‘nieuwe economie’ niet vergeten: ombouw oude bedrijfsterreinen; ombouw oude kantoren;  ondernemers een plek in de wijk geven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter