Nieuws
Verbindingsweg Stompwijk eind 2019 open

De zogenoemde Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk moet in het derde kwartaal van 2019 open gaan voor het autoverkeer. De werken zullen eind 2018 starten.

Voor de werken kunnen starten zijn er nog 14 onteigeningsprocedures nodig van grond waarover de weg moet gaan lopen. Medio februari 2018 vindt over die onteigening een hoorzitting plaats met betrokkenen. De Rijksoverheid staat op zich positief tegenover de onteigening.

Bij de onteigening gaat het om kassen, grasland, woonerf, water en wegen van particulieren, bedrijven en instanties zoals het Hoogheemraadschap  Rijnland. De onteigeningen gaan de gemeente een fors bedrag kosten.

De weg krijgt twee rijstroken van elk 3 meter breed. Aan beide zijden komt een halve meter uitloop van beton. De weg wordt zo aangelegd dat er binnen de bebouwde kom 30 km. per uur gereden moet worden, buiten de bebouwde kom 60 km. per uur.

Op de weg komen een aantal aansluitingen van toegangswegen tot erven. Het deel tussen de Huyssitterweg en de Tuinbouwweg, achter de woningen aan de Dr. van Noortstraat wordt uitgerust met een talud van 5,5 meter breedte, een houtsingel van 5 meter breedte en heel veel groen. Dit om geluid- en zichthinder van de weg voor de bewoners van de huizen te beperken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter