Nieuws
Miljoenen tegenvaller voor gemeente

Het financiële beeld voor de gemeente in de komende jaren is veel minder rooskleurig dan eerder gedacht. Er is een tegenvaller van minstens 5,8 miljoen euro. Dat heeft wethouder Bianca Bremer (financiën) bekend gemaakt. Stijgende bouwkosten zorgen voor 3,5 miljoen euro extra uitgaven, bij de jeugdhulp is 1,7 miljoen euro extra nodig, voor DSW (bedrijf dat mensen aan werk helpt) 0,6 miljoen euro. Het totaalbedrag wordt mogelijk nog hoger omdat de rijksoverheid denkt aan een eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en nog niet vast staat wat de gemeente uit het gemeentefonds krijgt. Het bericht betekent een streep door de rekening van een nieuw college van B&W dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gevormd moet worden. Voor mooie nieuwe plannen lijkt geen geld. Mogelijk zal er juist fors bezuinigd moeten gaan worden om alle financiële gaten te kunnen dichten. Zo niet, dan moeten de financiële reserves van de gemeente aangesproken worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter