Belangrijk nieuws voor sympathisanten van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4: de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is een feit. De statuten zijn er, de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is geregeld, en last but not least, de bankrekening van de vereniging is geopend. ,,Nu zijn wij een volwaardige partij ten opzichte van de provincie Zuid-Holland en andere overheden”, aldus één van de oprichters, Gerard Wisse.

,,We maken ons sterk voor het plaatsen van geluidwerende voorzieningen ter hoogte van Vlietland langs de A4. We vinden dat de provincie zich moet houden aan alle eerdere afspraken en toezeggingen en zo spoedig mogelijk geluidsschermen moet plaatsen. We hebben contact met de gemeenteraden van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg om ons hierin te steunen. En we werken samen met het Recreatiecentrum Vlietland en de diverse milieu- en natuurorganisaties die vanuit hun belang ook strijden voor de realisering van geluidsschermen.”

Hij vervolgt: ,,Tijdens het inspreek recht  bij de commissie Verkeer en Milieu van de Provincie, in november, is nog eens haarfijn uitgelegd dat de provincie haar overeenkomst met de aannemer BAM over de realisering van geluidsschermen op allerlei manieren probeert weg te moffelen. Dit kan worden gerekend tot onbehoorlijk bestuur.”

De vertegenwoordiger van Vrienden van Vlietland en Natuur en Milieu wees erop dat de provincie door haar handelwijze andere partijen er toe dwingt om naar de rechter te  gaan.  De Voorzitter van de Commissie voelde zich genoodzaakt deze kwestie in de commissie Duurzame Ontwikkeling aan de orde te stellen. Tevens beloofde Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) nog eens met alle partijen te  overleggen.

Wisse: ,,Op 12 december hadden we inspreek recht bij de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Daarbij hebben we gevraagd vast te houden aan de moties die de raad in het verleden heeft aangenomen tot plaatsing van geluidsschermen. De raad heeft op 13 december een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Hierin wordt de provincie middels 18 kritische vragen opheldering en verantwoording gevraagd.”

Nu zijn de oprichters van de vereniging op zoek naar leden. De contributie is voorlopig vast gesteld op €5,- per lid. Voor meer info kan men een mail zenden aan:  stopgeluidsoverlasta4@gmail.com

(Op de foto de bestuursleden Gerard Wisse, Ruud Henkus en Kees Meershoek)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter