Nieuws
Plots haast met bouwplan Herenstraat

De gemeente en projectontwikkelaar Waaijer willen in maart een koop- en realisatieakkoord hebben voor de sloop en bouw achter de gevel van Herenstraat 42 en omliggende gebouwen in Voorburg. Dat blijkt uit de Intentieovereenkomst die wethouder Bianca Bremer en Rob Waaijer op 20 november 2017 hebben getekend.

Het bouwplan bevat globaal het gebied tussen de Herenstraat, Sionstraat, Raadhuisstraat en Loodgieterssteeg. Waaijer wil hier een ondergrondse parkeergarage, een nieuwe Hoogvliet supermarkt en woningbouw realiseren.

Volgens de Intentieovereenkomst verkoopt de gemeente een deel van Herenstraat 42. Daarnaast wordt bezien of gronden en opstallen van de gemeente in het gebied ook verkocht kunnen worden. In het stuk staat dat de gemeente in het plangebied de panden Herenstraat 38/40/42, Raadhuisstraat 47a, Sionstraat 9 alsmede Vlietstraat 2/4 bezit.

Het hele plan wordt gefinancierd door Hoogvliet beheer. Voor de realisatie is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Oude dorpskern Voorburg’ uit 2011 nodig. De deal gaat niet door als het plan economisch niet uitvoerbaar en/of maatschappelijk onaanvaardbaar is.

Dat de gemeente en Waaijer in maart een akkoord willen hebben is opvallend. In die maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna komt er een grotendeels nieuwe gemeenteraad en moet er een nieuw college van B&W gevormd worden. Of zij de plannen overnemen, is onduidelijk.

Uit de Intentieovereenkomst, die formeel geheim is, blijkt dat de gemeente en Waaijer in april de waardering van grond en gebouwen willen vaststellen. In diezelfde maand loopt de Intentieovereenkomst af. Die kan echter verlengd worden.

In de opsomming van gemeentelijk bezit ontbreekt Herenstraat 44/46 (nu gehuurd door Artibrak). Herenstraat 48 (een beschermd monument) is eigendom van mevrouw M. Mulder. Herenstraat 50 staat op naam van ASR uit Utrecht. Herenstraat 52/54 is eigendom van Hoogvliet beheer.

Vlietstraat 6 is een monument. Het betreft een transformatorhuis van de energiebedrijven Eneco en Stedin. Het pand is formeel eigendom van Stedin Rotterdam. Op de tekeningen van Waaijer is Vlietstraat 6 verdwenen.

Sionstraat 9 is het kantoor van Waaijer projectontwikkeling. Het pand valt volgens een kaart bij de Intentieovereenkomst buiten het plangebied. Het deel van Herenstraat 42 dat de gemeente wil verkopen omvat de achterzijde. Vanaf de gevel in de Herenstraat wil de gemeente zo’n vijftien meter behouden. Daar zouden in de toekomst mogelijk de griffie, de vergaderzaal van de gemeenteraad en de fractiekamers van de politieke partijen heen kunnen.

De gemeente en Waaijer hebben afgesproken alle publiciteit met elkaar af te stemmen, tenzij het om de eigen p.r. gaat. De twee partijen doen ook gezamenlijk onderzoek naar de realisatie van het project.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter