Nieuws
Gemeente: Intentieovereenkomst is juist

De Intentieovereenkomst die wethouder Bianca Bremer met projectontwikkelaar Rob Waaijer heeft gesloten voor een grootschalig bouwplan aan de Herenstraat in Voorburg, is correct. Dat heeft een woordvoerster van de wethouder laten weten naar aanleiding van berichtgeving van Vlietnieuws.

Vlietnieuws gaf aan dat er in de overeenkomst een aantal adressen zijn genoemd, waarvan de bijbehorende panden geen eigendom van de gemeente zijn. Dit gebaseerd op gegevens van het kadaster en van de eigenaar één der panden die het tien jaar geleden kocht.

Volgens Bremer gaat het in de Intentieovereenkomst over het perceel dat bekend staat als E 9623. Dat perceel is gelegen ‘aan de Herenstraat 38 tot en met 42, Raadhuisstraat 47a, Sionstraat 9 en Vlietstraat 2-4’.

Het woord perceel staat voor ‘een stuk grond’. Het betrokken perceel E 9623 is volgens het kadaster op 30 oktober 2014 ontstaan.

In de Intentieovereenkomst wordt het woord ‘perceel’ echter niet gebruikt. Er wordt gesproken over ‘registergoed’. De definitie daarvan luidt dat het moet gaan om ‘een goed waarbij de overdracht of vestiging door middel van inschrijving in de openbare registers noodzakelijk is’. Daaronder vallen gronden maar ook panden.

Bremer erkent dat de gemeente geen eigenaar is van de gebouwen op de adressen Vlietstraat 2 en 4 (feitelijk 2a). Bij de niet genoemde adressen in het plangebied (Herenstraat 48, 50, 52, 54 en Vlietstraat 6) bezit de gemeente de grond noch het gebouw.

Onduidelijkheid blijft er aangaande Herenstraat 44/46. B&W hebben de gemeenteraad eerder bericht dat de gebouwen eigendom van de gemeente waren. Nu  blijkt dat de grond er onder dat niet is. De gebouwen zijn overigens alleen op de begane grond eigendom van de gemeente. De eerste en tweede etage zijn eigenlijk Vlietstraat 2 en 4 (2a).

Volgens de woordvoerster van de wethouder is het aan ontwikkelaar Waaijer om te beoordelen of de panden nodig zijn voor de haalbaarheid van de ontwikkeling. Over de grond er onder wordt niet gesproken ‘want het gaat in op de juridische positie van dit pand in de Intentieovereenkomst en niet op het eigenaarschap’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter