Nieuws
Overlast auto’s Damcentrum blijft

Ruim een jaar nadat de gemeenteraad besloot dat er maatregelen genomen moesten worden om de verkeersdruk in het Damcentrum te beperken, is er nog vrijwel niets gebeurd. Alleen bij de Sluisbrug zijn camera’s opgehangen die moeten voorkomen dat vrachtauto’s de brug gebruiken. Verder heeft de provincie bepaald dat de Sluisbrug in het recreatievaartseizoen niet meer open gaat voor boten tussen 16.30 en 18.30 uur.

Dat blijkt uit een overzicht van maatregelen dat B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden. Op 15 november 2016 bepaalde de gemeenteraad dat er geen extra brug over de Vliet kwam. De verkeersdruk op de Vlietbruggen – behalve de Sluisbrug ook de Wijkerbrug en de Kerkbrug – moest op andere wijze worden bestreden. Verantwoordelijk wethouder Floor Kist gaf aan dat hij een heel pakket maatregelen voorhanden had.

Naast de camera’s en de openingstijden bij de Sluisbrug zijn er tot nu toe alleen nieuwe verkeerslichten op de Noordsingel gekomen (beter doorstroming), is op de Koningin Julianlaan de maximum snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur en zijn er op proef twee panelen bij de Veursestraatweg en de Noordsingel neergezet die automobilisten aangeven waar ze het beste heen kunnen rijden als zij de Vliet over willen.

Werken aan de Damhouderstraat en Nieuwstraat zullen pas eind 2018 starten. Over de invoering van tweerichtingverkeer op de J.S. Bachlaan en de Oude Trambaan in Leidschendam-Centrum bestaat nog geen helderheid. Datzelfde geldt voor een nieuwe structuur van het Damplein waardoor de verkeersveiligheid daar groter zou moeten worden.

Over de herinrichting van de Wijkerlaan tot schoolzone inclusief veilige fietsroute, is nog niets bekend. Net zo min als over de herinrichting van de Rembrandtlaan tot schoolzone waartoe medio 2016 al is besloten. Er wordt ook nog gedacht over een nieuwe route voor tractoren over de Vliet en een selectieve toegang tot de Vlietbruggen. Bij dat laatste zouden omwonenden alleen de bruggen op bepaalde tijden mogen gebruiken. Controle zou plaatsvinden aan de hand van kentekens.

De door wethouder Kist beloofde versnelde aanpak van de gelijkvloerse kruisingen in de N14, waardoor de doorstroming daar beter zou worden ter ontlasting van de Vlietbruggen, komt er niet. De rijksoverheid ziet de noodzaak daarvan niet in.

De gemeente heeft voor alle werken nog zo’n 2 miljoen euro gereserveerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter