Nieuws
Gemeente raakt in financiële nood

Een na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te vormen coalitie zal vrijwel zeker hard moeten gaan bezuinigen. De door de huidige coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks gemaakte begroting voor 2018 kent geen overschot, zoals eerder voorspeld, maar een enorm tekort. Daar komen talrijke nieuwe financiële tegenvallers bij.

Formeel kende de begroting 2018 een overschot van 0,5 miljoen euro. Feitelijk was er echter sprake van een tekort tussen 4,7 en 5,8 miljoen euro. Dat tekort was ‘weggewerkt’ in de cijfers, doch wordt door verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer (GBLV, financiën) niet ontkend.

Nadat de gemeenteraad de begroting 2018 had goedgekeurd berichtte wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad onlangs dat er nieuwe tegenvallers zijn van minimaal 5,8 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, 3,5 miljoen euro, ontstaat door stijgende bouwkosten.

B&W gaven ook te kennen dat er een miljoenenverlies wordt geboekt op de bouwplannen aan de Rijnlandlaan in Voorburg. Hoe groot dat verlies precies wordt, is formeel geheim verklaard. Daarnaast zijn er voor dit project extra uitgaven inzake het bouwrijp maken van de grond en de groene inrichting na de bouw. Die kosten, minstens 0,6 miljoen euro, zijn nog niet gedekt in de begroting.

De ontbinding van DSW – het bedrijf dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt – kost 5,6 tot 8,7 miljoen euro. Daarvan moet Leidschendam-Voorburg dik 20 procent ophoesten. In de jeugdzorg zijn er na 2018 tekorten die in de miljoenen lopen. Dat geldt ook bij de uitgaven voor de bijstand.

Op de bouwplannen voor Klein Plaspoelpolder (KPP) – het gebied tussen de Vliet-Plaspoelkade-Oude Trambaan-David Zocherstraat – wordt nu al een verlies voorzien van 3 miljoen euro. Bij de bebouwing van de Duivenvoordecorridor (DVC) staat het verwachte verlies inmiddels op 5,6 miljoen euro.

Bij talrijke andere gemeentelijke projecten blijken de daarvoor beschikbare middelen onvoldoende en zijn budgetten al overschreden. Daar moet geld bij. De gemeenteraad wordt over kleinere financiële tegenvallers overigens niet geïnformeerd door B&W. Alleen als het bij een begrotingspost over bedragen gaat van meer dan 50.000 euro, wordt zulks gemeld.

Hoe hoog de financiële nood al is gestegen blijkt wel uit het feit dat in gemeentelijke stukken nu openlijk over ‘eventuele bezuinigingen’ wordt gerept.

Ook VVD-fractieleidster Astrid van Eekelen heeft de vrees al geuit dat er na de verkiezingen gesneden zal moeten gaan worden in de gemeentelijke uitgaven, ook al omdat de huidige coalitie diverse grepen in de financiële reserves van de gemeente heeft gedaan om het eigen beleid mee te financieren.

Van Eekelen voert nu de grootste oppositiepartij aan maar hoopt na de verkiezingen met de VVD deel uit te kunnen gaan maken van een te vormen college van B&W.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter