Nieuws
Grote problemen rond project snippergroen

De gemeente kan niet aantonen dat stukjes grond – het zogenoemde snippergroen – die bewoners van de wijk Essesteijn bij hun tuinen hebben getrokken, ook echt van de gemeente zijn. Er zijn geen eigendomsbewijzen en de gegevens bij het kadaster deugen niet.

Dat stelt de Werkgroep Snippergroen. In een brief aan B&W roept de werkgroep de gemeente op de plannen om de stukjes snippergroen aan de huidige gebruikers te verkopen, dan wel de grond terug te vorderen, te staken. Zo niet dan wil de Werkgroep juridische stappen nemen.

De project snippergroen startte eind 2016. Op grond van gemeentelijk onderzoek was gebleken dat bewoners van minstens 855 adressen zich ten onrechte stukjes gemeentegrond hadden toegeëigend. Het bureau Eiffel kreeg de opdracht een en ander op te lossen. Als eerste kwamen de gevallen van de Rozentuin, Tulpentuin en Wilgendreef in Voorburg aan bod.

De Werkgroep vertegenwoordigt zo’n 60 betrokkenen in de drie straten. Volgens Dolf Goudart verkocht de gemeente de grond voor de bouw van de woningen in 1972 aan Nationale Nederlanden. De woningen die er kwamen waren huurwoningen. Vanaf 2003 werden ze aan de huurders verkocht.

Bij de verkoop ging het ook om de bijbehorende tuinen. Deze waren, veelal op advies van medewerkers van de plantsoenendienst van de gemeente, vergroot met aanliggende stukjes gemeentegroen. Een en ander is echter niet bij het kadaster verwerkt.

De gemeente erkent dat een aantal dossiers Rozentuin, Tulpentuin en Wilgendreef nog lopen. Ondertussen is begin 2017 wel een eenzelfde operatie gestart bij woningen in de Elzendreef, Wilgendreef, Distelweide, Klaverweide en Appelgaarde. Hiervan is nog geen enkel dossier afgesloten.

Medio dit jaar wil Eiffel starten met huurders van woningen in Essesteijn waarbij ook stukjes snippergroen zijn ‘verdwenen’. Als de verhuurder de grond echter niet wil kopen/huren of wil teruggeven, ontstaat er een groot probleem, zo erkennen de betrokkenen.

Voor de operatie snippergroen was 400.000 euro uitgetrokken: 190.000 euro voor Eiffel en 270.000 voor de extra inzet van de gemeentelijke afdeling handhaving. De kosten zouden terugverdiend moeten worden door verkoop van stukjes snippergroen, dan wel de verhuur ervan.

Er was 1,5 jaar voor de hele operatie uitgetrokken. Die termijn is al onhaalbaar. Op  grond van de ervaringen bij de bewoners van Rozentuin, Tulpentuin en Wilgendreef willen B&W het beleid wel gaan bijstellen. Hoe dat gebeurt moet een nieuw , na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te vormen college beslissen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter