De VVD-fractie in de gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de financiële positie van de gemeente. De liberalen vragen zich af of wethouder Bianca Bremer (GBLV, financiën) de zaak nog wel in de hand heeft.

Dat stelt VVD-gemeenteraadslid Gerrit Nijhof. ,,De gemeenteraad wordt keer op keer verrast door raadsbrieven met tegenvallers en onvoorziene uitgaven. Met aanpassingen van de begroting wordt dit weer afgedekt.’’

,,De VVD-fractie is zeer ongerust en vraagt zich af of de wethouder financiën nog wel het juiste overzicht op alle lopende projecten bezit. Keer op keer worden de reserves aangesproken om de tekorten aan te vullen. En om te maskeren dat er teveel wordt uitgegeven wordt er onophoudelijk geld geleend. De reserves blijven ogenschijnlijk gelijk maar de schuldenlast groeit gigantisch.”

,,Bij de begrotingsbehandeling is aangegeven dat het bedrag aan leningen in de komende jaren groeit: van 104 miljoen euro in 2018 naar 136 miljoen in 2019, 154 miljoen in 2020 en 162 miljoen in 2021. Goed huishouden betekent: niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Bij dit college van B&W is dat al drie jaar niet het geval en in de komende jaren wil men, zoals de leningen laten zien, op dezelfde voet verder.’’

De liberalen zien een aantal ‘probleemdossiers’ zoals woningbouw in Klein Plaspoelpolder, in Vlietvoorde (beter bekend als Duivenvoordecorridor) en aan de Rijnlandlaan. Deze plannen zijn niet binnen de beschikbare budgetten te realiseren.

Bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk, de uitgaven voor het werkbedrijf DSW en de afrekening van de BinckBank Tour waren er grote overschrijdingen. Elders gaat de afvalstoffenheffing nauwelijks omlaag terwijl dat wel meer kon, en neemt de dienstverlening van Avalex af.

De VVD eist nu op korte termijn – Nijhof noemt een week – antwoord op een aantal vragen: welke tegenvallers hebben zich na het vaststellen van de begroting voorgedaan? (inclusief cijferopgave voor overschrijdingen/afwijkingen van meer dan € 100.000); welke tegenvallers zijn er op korte  en langere termijn te verwachten; hoe worden deze tekorten gedekt?

Eerder deze week berichtte Vlietnieuws over tegenvallers van tien tot twintig miljoen euro bij de gemeentelijke uitgaven en de noodzaak tot bezuinigen door een nieuwe coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart aantreedt.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter