Nieuws
Avalex weer in de min

Afvalbedrijf Avalex heeft op de laatste dag van 2017 een bedrag van 12,5 miljoen euro moeten lenen. Dit omdat men medio 2018 een financieel tekort verwachtte. Bovendien zou het afvalbedrijf elke maand de zogenoemde kaslimiet van 3 miljoen euro in het rood staan, overschrijden en dat mag wettelijk niet.

Het afvalbedrijf is in handen van zes gemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg. De gemeenten staan financieel garant voor de onderneming. Avalex heeft nu 36,3 miljoen euro geleend bij twee banken: BNG en Rabo.

De lening van 12,5 miljoen euro loopt tot eind 2018. De totale begroting van Avalex beloopt ongeveer 40 miljoen euro. Tweederde daarvan wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen.

Over 2017 denkt Avalex een winst van ongeveer 400.000 euro te kunnen boeken. Door éénmalige meevallers is men erin geslaagd 1,5 miljoen euro aan opgelegde bezuinigingen te halen.

Avalex waarschuwt wel voor stijgende kosten bij de verwerking van afval. In 2017 werd 34 procent meer plastic, metaal en drankverpakkingen ingezameld. De hoeveelheid restafval daalde met 6 procent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter