De gemeente boekt dit jaar een verlies op het bouwplan voor de Rijnlandlaan en omgeving van 338.900 euro. Dat verlies wordt gedekt door een greep in de financiële reserves van de gemeente.

Aan de Rijnlandlaan komen nieuwbouw voor Veurs Voorburg (vmbo-school met 400 leerlingen), kinderopvang ’t Pinkeltje, en 50 sociale woningen. Dat waren er eerder 66 maar dat aantal is verlaagd na bezwaren uit de buurt en bedenkingen bij de fracties in de gemeenteraad.

De gemeente heeft inmiddels een zogenoemde Grondexploitatie (GREX) voor de Rijnlandlaan laten opstellen. Die is formeel geheim omdat daarin informatie is te vinden over de financieel-economische positie van de gemeente.

De gemeenteraad spreekt vanavond over het bouwplan. Al eerder is gebleken dat de voorziene kosten voor Veurs Voorburg (7,5 miljoen euro) te laag zijn ingeschat. Het bouwrijp maken van de grond en de groene inrichting na de bouw zijn niet in de berekeningen meegenomen. Dat geldt ook voor ’t Pinkeltje.

Bovendien stijgen de bouwkosten nu de economie aantrekt en er een grote vraag is in de bouw aan mankracht en materialen.

In de buurt wordt al gewerkt aan de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem en de bouw van een nieuwe sport- annex turnhal. Bij die bouwprojecten moet minstens 600.000 euro extra worden uitgegeven voor de groene inrichting rondom deze gebouwen.

Het verlies op het bouwplan Rijnlandlaan voor dit jaar is pas het begin. Het bedrag zal de komende jaren verder stijgen. De bouw van 16 sociale woningen minder scheelt alleen al 1 tot 1,5 miljoen euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter