Nieuws
Groen licht nieuwbouw Veurs Voorburg

Er moet zo snel mogelijk gestart worden met nieuwbouw voor Veurs Voorburg, een vmbo-school met 400 leerlingen, aan de Rijnlandlaan in Voorburg. Dat is de unanieme mening van alle politieke partijen in de gemeenteraad.

Er wordt al een kleine 20 jaar over nieuwbouw van de school, die nu gevestigd is aan de Van Horvettestraat, gesproken. Het is nu tijd tot daden over te gaan, zo was de algemene mening in een beraad van een commissie van de gemeenteraad.

Volgens wethouder Floor Kist kan begin 2019 met de bouw gestart worden nadat een ontwerp is gemaakt en een aanbesteding is gedaan. Na de zomervakantie van 2021 is de school dan klaar.

Voor de nieuwbouw is 7,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat is voldoende menen B&W. Wel gaf Kist aan dat duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouw bekostigd moeten worden uit die 7,5 miljoen. Grondkosten, inclusief het  bouwrijp maken van het terrein, vallen buiten dit budget. Dat geldt ook voor de inrichting van de buitenruimte en inpassing van het geheel in de omgeving.

De uiteindelijke kosten zijn mede afhankelijk van het aanbestedingsresultaat en mee- of tegenvallers gedurende de looptijd van het project. Er is met het schoolbestuur, de Spinozagroep, afgesproken dat extra uitgaven voor meerwerk worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in het project.

Het gebouw van Veurs Voorburg in de Van Horvettestraat dateert uit 1958. Het is oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is ook al jarenlang beknibbeld op onderhoud gezien de nieuwbouw waarover alsmaar gesproken werd.

Namens de leerlingenraad betoogden Julia, Michelle en Rosalie dat er een tekort is aan lokalen, er weinig lucht en licht is in de kantine, er problemen zijn met de temperatuur op school, de fietsenstalling te klein is en de school geen eigen plein heeft. Zij verweten de politiek het imago van vmbo naar beneden te halen door nieuwbouw alsmaar uit te stellen terwijl er wel andere scholen worden gebouwd. Zij ontrolden een spandoek met de tekst ‘Nu is Veurs Voorburg aan de beurt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter