Mening
Blog: Gemeentefinanciën

Onlangs bracht Vlietnieuws een verhaal over de gemeentelijke financiën. Op grond van cijfers die zijdens het Raadhuis zelf zijn verstrekt concludeerde Vlietnieuws dat een na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te vormen coalitie zal moeten gaan bezuinigen.

De noodzaak daarvoor valt af te leiden uit financiële tegenvallers bij de gemeentelijke financiën, budgetoverschrijdingen, stijgende bouwkosten en verliezen op onroerendgoed projecten. In totaal gaat het om 10 tot 20 miljoen euro. Waarschijnlijk dichter bij het laatste dan het eerste bedrag.

De financieel specialist van de VVD-fractie in de gemeenteraad, Gerrit Nijhof, zag aanleiding in het geheel om zich openlijk af te vragen of Bianca Bremer, GBLV-wethouder van financiën, het huishoudboekje van de gemeente nog wel in de hand had. Hij eiste tekst en uitleg.

Nu is de VVD tot aan de verkiezingen oppositiepartij en GBLV de grootste partij binnen de coalitie met D66, PvdA en GroenLinks. Dat verklaart wellicht de gretigheid van Nijhof, doch tast de kern van het geheel – de cijfers – niet aan.

GBLV-lijsttrekker, en huidig raadslid, Hans Peter Klazenga, zag dat echter anders. Hij gaf aan met ‘stijgende verbazing’ kennis te hebben genomen van het gedoe rond de gemeentelijke financiën. Er was geen sprake van een ‘vrije val’ in het gemeentelijke huishoudboekje. Wethouder Bremer informeerde de gemeenteraad juist tijdig en volledig.

Klazenga kon het vervolgens niet nalaten een sneer richting VVD te geven. In het verleden (toen de VVD nog in B&W zat) was de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over tekorten op het onroerendgoedproject Duivenvoordecorridor (DVC). Het tekort daar was geen 4 miljoen euro zoals voorspeld, maar 18,8 miljoen: 14,8 miljoen euro meer.

De coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks had dat verschil op kunnen vangen ‘zonder dat dit tot allerlei problemen zou leiden’, aldus Klazenga. De tegenvallers van nu vallen volgens Klazenga ruim binnen de marge van 14,8 miljoen. ‘Met de financiële veerkracht van de gemeente is dus helemaal niks mis’, luidde zijn conclusie.

Dat die veerkracht door de huidige coalitie wel eens zou kunnen zijn opgebruikt, en een volgende coalitie wel moet gaan bezuinigen om alle tegenvallers op te kunnen vangen, laat Klazenga onbesproken. Zelfs in stukken van het Raadhuis wordt al over bezuinigen gerept. En dat zal niet zonder reden zijn.

Vlak voor de verkiezingen beschuldigd worden van financieel wanbeleid is echter niet leuk. Maar in plaats van een inhoudelijk verweer te voeren vlucht GBLV in ontwijkingsmanoeuvres. Zo ook wethouder Bremer. Op zijn vraag om een gedetailleerd overzicht van alle tegenvallers kreeg Gerrit Nijhof een ‘nee’ te horen.

Alles was al bekend volgens de bestuurder, nadere informatie kwam bij de afrekening van 2017, de voortgangsrapportage inzake de uitvoering van de begroting 2018 en een nota over doorwerking in de periode 2019-2022. Stukken die allemaal pas ná de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd worden.

Terug naar Klazenga en diens DVC-sneer. Hij vergeet dat het DVC-ontwerp is aangepast en dat de grond- en huizenprijzen door de aantrekkende economie fors stijgen waardoor het verwachte verlies weggesmolten is al sneeuw voor de zon. Ook meldt hij niet dat de coalitie het DVC-verlies recent met 1,5 miljoen euro verhoogde door landschappelijke investeringen. Het DVC-tekort staat nu op 5,6 miljoen euro.

Dat het voorspelde DVC-verlies over de periode 2014-2018 weinig van doen heeft met nieuwe financiële tegenvallers en de dekking daarvan, moge duidelijk zijn. Klazenga vergelijkt appels met peren.

‘Het zit zo in de financiële cultuur gebakken om alleen het negatieve te benoemen’, meent Klazenga. Hoe wilde hij tegenvallers dan anders noemen? Positief? Maar het GBLV-raadslid heeft nog wel een ‘oplossing’. Door de verkoop van gemeentelijke aandelen in energiereus Eneco kan de gemeente 80 tot 100 miljoen euro binnenhalen, stelt hij.

Ten eerste staat de verkoop nog niet vast. Ten tweede is de opbrengst nog volstrekt onduidelijk. En ten derde is er geen politieke overeenstemming over de besteding ervan. Kortom: een oplossing die er geen is.

Klazenga vindt het hele VVD-verhaal een storm in een glas water. Er wordt volgens hem een miezerige sfeer van verwijtbaarheid opgeroepen. En dan te bedenken dat GBLV een ‘positieve’ verkiezingscampagne wilde voeren. Klazenga eerder: ‘De inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in onze gemeente zitten niet te wachten op politiek gekonkel of partijen die elkaar vliegen lopen af te vangen’. Tsja.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter