Nieuws
Evaluatie afvalsysteem

Het nieuwe afvalinzamelsysteem zoals dat vorig jaar in de wijk Voorburg-Midden is ingevoerd, zal geëvalueerd worden. De resultaten daarvan zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna wordt er pas verder gegaan met de invoering van het nieuwe systeem in andere wijken. Dat heeft wethouder Floor Kist het gemeenteraadslid Hans Geurts (CDA) toegezegd. In 2015 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin om hetzelfde werd gevraagd. Een jaar later gaven B&W aan niet aan die wens tegemoet te willen komen. De invoering van het  nieuwe systeem heeft tot veel onvrede bij bewoners geleid alsmede bergen vuil naast containers en op straat. De wethouder gaf aan de zaak periodiek met afvalbedrijf Avalex te bespreken. Hij zegde toe te gaan bezien of het afvalbeleid ook als onderwerp meegenomen kan worden bij het online platform dat de gemeente recent opzette voor contact met de burger.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter