Nieuws
Veur Theater kreeg toch subsidie

Het Veur Theater aan de Damlaan in Leidschendam heeft vorig jaar 5000 euro subsidie gekregen van de gemeente voor promotie en onderhoud. Dit in weerwil van de afspraak uit 2011 dat het theater geen gemeentelijke steun zou krijgen. Destijds werd besloten dat de gemeente alleen subsidie zou geven aan Theater Ludens in Voorburg omdat dit een culturele hotspot werd. Onlangs vroeg de directie van Veur Theater een blijvende jaarlijks subsidie van de gemeente aan B&W weigerden die te geven. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer laat nu in een brief aan de gemeenteraad weten dat het toekennen van die subsidie een beleidswijziging zou betekenen. Daarover moet eerst met de gemeenteraad worden gesproken. Bovendien is er binnen de begroting voor cultuur nu geen geld voor een blijvende subsidie aan het Veur Theater.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter