Nieuws
B&W willen niet nog meer windmolens

B&W hebben het provinciaal bestuur gevraagd te waarborgen dat er langs de A4 op het terrein van CEVA niet meer windmolens komen dan het ene exemplaar dat er nu al staat. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Klaas Tigelaar aan Gedeputeerde Staten als commentaar op de Wijziging visie ruimte en mobiliteit die de provincie zich heeft voorgenomen. De burgemeester formuleert overigens erg voorzichtig. ‘Wij (Leidschendam-Voorburg, red.) zouden graag zien dat wordt geborgd dat op de locatie windenergie A4 CEVA Den Haag het aantal toegestane windmolens beperkt blijft tot één’.

Het gemeentebestuur heeft bij Rijkswaterstaat bezwaar gemaakt tegen de verlening van een vergunning voor de molen, die er al sinds eind 2016 staat. In de jaren daaraan voorafgaande voerde de gemeente rechtszaken om de komst van de molen tegen te houden. Die strijd werd verloren. Alhoewel men op het Raadhuis op de hoogte was van de komst van de molen, communiceerde men daarover niet met omwonenden. Dat moest Den Haag – op wiens grondgebied de molen staat – maar doen. Toen Den Haag zulks naliet grepen B&W niet in. Met name inwoners van de Zeeheldenbuurt ondervinden veel last van de windmolen en willen dat het ding zo snel mogelijk verdwijnt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter