Nieuws
Veur Theater heeft 37.000 euro nodig

Het Veur Theater aan de Damlaan in Leidschendam heeft  B&W om een blijvende jaarlijkse subsidie gevraagd van 37.000 euro. Het geld is bedoeld voor publiciteit en promotie, programmering (jeugd en klassiek), personele ondersteuning, onderhoud en organisatie.

Dat heeft de directie te kennen gegeven nu wethouder Bianca Bremer het subsidieverzoek heeft afgewezen. De wethouder verwees daarbij naar een eerder besluit om Veur Theater geen subsidie te geven en geldgebrek. Een volgend college van B&W, te vormen na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, moet desgewenst maar een ander besluit nemen, zo gaf Bremer aan.

Volgens Veur Theater redt men het niet meer zonder de subsidie. Het theater draait al jaren quitte dan wel met lichte verliezen. Er is derhalve geen geld voor grootschaliger onderhoud, vervanging van technische apparatuur bij einde levensduur en een bredere programmering. Ook kan er geen financiële buffer worden opgebouwd.

Het theater draait nu vijf jaar. Men werkt alleen met vrijwilligers. In het Veur Theater vinden jaarlijks 350 activiteiten plaats waaronder 120 voorstellingen. De voorstellingen en andere maatschappelijke activiteiten vormen het merendeel van de 350 acties in het theater; commerciële zaken de minderheid.

De directie vraagt bij de gemeente en ‘fondsen’ regelmatig subsidie voor afzonderlijke projecten. Aan die projectsubsidies zit echter een maximum. Bovendien kan met deze incidentele baten geen structureel onderhoud gefinancierd worden, nodig om het theater volwaardig en toekomstgericht in stand te houden.

De directie van Veur Theater stelt dat de huidige toestand alleen nog vol te houden is door te snijden in de programmering en minder verliesgevende maatschappelijke activiteiten te doen. Desondanks zal het theater financieel in een neerwaartse spiraal terecht komen, zo luidt de boodschap.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter